Chat online z Pełnomocnikiem Rządu ds Osób Niepełnosprawnych Panem Pawłem Wdówikiem