Chcą, by 40 proc. niepełnosprawnych pracowało. Ważna deklaracja

Chcą, by 40 proc. niepełnosprawnych pracowało. Ważna deklaracja

Poczta Polska podpisała deklarację międzysektorowego partnerstwa, którego celem jest istotny wzrost zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.

Deklarację partnerstwa podpisało ponad 20 przedstawicieli firm i organizacji działających w różnych branżach i sektorach gospodarki. Zobowiązały się one w ten sposób do wspierania realizacji kilkunastu konkretnych celów, związanych z równościowym i wolnym od uprzedzeń rynkiem pracy. Wśród nich jest m.in.  dążenie do zwiększenia wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w Polsce do 40 proc. w perspektywie 2030.

– Nasze doświadczenia pokazują, że różnorodność w zespołach generuje szereg korzyści – dla pracowników i organizacji oraz pozytywnie wpływa na ich rozwój. Podpisanie deklaracji to dla nas motywacja do podjęcia kolejnych inicjatyw na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Partnerstwo ułatwi nam także dzielenie się wiedzą o dobrych praktykach i zachęcanie innych firm, do tego, aby chętniej i częściej zatrudniały osoby, które wciąż mają problem ze znalezieniem pracy, takiej samej jak osoby pełnosprawne i na takich samych warunkach – mówi prezes Poczty Polskiej Krzysztof Falkowski.

cały artykuł
autor: km
źródło: https://www.pulshr.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content