Chroniony już nie chroniony

Chroniony już nie chroniony

Już o 1,7 tys. zmniejszyła się liczba wszystkich firm otrzymujących dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. A od stycznia 2011 roku status zakładu pracy chronionej utraciło lub zrezygnowało z niego 164 pracodawców.
„Do naszych biur, we wszystkich regionach Polski zgłaszają się pracodawcy, którzy informują o zamiarach rezygnacji ze statusu. Obawa, że proces ten będzie narastał niestety nie jest pozbawiona podstaw, szczególnie gdy popatrzymy na najnowsze dane Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zmniejszenie liczby zakładów chronionych o 11% w stosunku do grudnia roku ubiegłego z cała pewnością budzi niepokój” – mówi Jan Zając Prezes Zarządu Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Pracodawcy wymieniają kilka przyczyn wycofywania się z rynku chronionego. Podstawowy powód to zmiany jakie niesie za sobą ostatnia nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, a więc głównie pozbawcie części z nich możliwości korzystania ze zwolnień z podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku rolnego, leśnego i od niektórych opłat. Także  brak dofinansowań dla emerytów z umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności.

Dane przedstawione na stronach Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pokazują, iż zmniejszyła się także liczba osób niepełnosprawnych, na które pracodawcy nie pobierają dofinansowania. „Nie wiemy jednak czy zestawienie uwzględnia również niepełnosprawnych emerytów oraz jaka jest w ogóle liczba pracujących osób niepełnosprawnych. Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych będzie chciała ustalić odpowiedzi na te pytania. Będziemy mieli wówczas znacznie pełniejszy obraz sytuacji na rynku pracy osób niepełnosprawnych” podsumowuje Prezes Jan Zając.

Kontakt dla mediów:

Anna Skupień
Rzecznik Prasowy
Tel. kom.: 502 198 977
E-mail: rzecznik@popon.plFacebook
LinkedIn
Skip to content