Co przysługuje osobom niewidomym i słabowidzącym?

https://pixabay.com/

Co przysługuje osobom niewidomym i słabowidzącym?

W obowiązującym w Polsce systemie ulgi i uprawnienia przysługujące osobom z niepełnosprawnością zależą przede wszystkim od jej stopnia. Jednak w niektórych przypadkach istotna jest także przyczyna (symbol) niepełnosprawności. Poniżej opisujemy najważniejsze z rozwiązań, z jakich mogą korzystać osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności narządu wzroku.

Wsparcie ze środków PFRON

Osoby niewidome i słabowidzące mogą ubiegać się o środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Program „Aktywny samorząd”

W ramach programu „Aktywny samorząd” można się starać m.in. o:

  • pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16. roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku),
  • dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  • pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku),
  • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16. roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
  • dofinansowanie do nauki na poziomie wyższym.

cały artykuł
autor: Ewa Szymczuk, doradca socjalny Centrum Integracja w Warszawie
źródło: http://www.niepelnosprawni.pl/