Coraz dłużej trzeba czekać na orzeczenie o niepełnosprawności. Interwencja RPO

Coraz dłużej trzeba czekać na orzeczenie o niepełnosprawności. Interwencja RPO

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, iż Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) pismem z dnia 11 października 2023 r. zwrócił się do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych z pytaniem o przedstawienie informacji o podejmowanych działaniach w celu skrócenia okresu oczekiwania na wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.

Interwencja RPO wynika ze zwiększającej się liczby skarg do Rzecznika Praw Obywatelskich na długi okres oczekiwania na nowe orzeczenie o niepełnosprawności. Skarżący wskazują, że z tego powodu m.in. mogą utracić prawo do świadczeń z tytułu niepełnosprawności.

W tym kontekście Rzecznik jest zaniepokojony informacjami „Prawo.pl” z 21 września 2023  r. o znacznie wydłużonym, nawet do 8 miesięcy, oczekiwaniu na wydanie nowego orzeczenia o niepełnosprawności. Wynika to nie tylko ze wzrostu liczby wniosków wpływających do zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, ale także braku lekarzy do obsadzania komisji oraz środków na dodatkowe etaty. Niepokojące są też informacje przedstawione w reportażu Faktów TVN. Konsekwencje tego stanu rzeczy ponoszą osoby z niepełnosprawnościami, wśród których są pracownicy, a także ich pracodawcy.

Szczegóły interwencji RPO: https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-niepelnosprawnosc-orzeczenie-oczekiwanie