Coraz mniej zakładów zatrudniających niepełnosprawnych

Coraz mniej zakładów zatrudniających niepełnosprawnych

Następuje powolna degradacja Zakładów Pracy Chronionej (ZPCh) oraz Spółdzielni Inwalidów i Niewidomych, przez co zmniejsza się szanse na udane włączenie osób niepełnosprawnych na rynek pracy – uważa NSZZ „Solidarność” i postuluje zmiany w finansowaniu zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Z kolei doradca Zarządu Fundacji Aktywizacja Agata Gawska wskazuje, że z roku na rok zmniejsza się zatrudnienie w ZPCh, natomiast rośnie ono na otwartym rynku pracy. – Zmniejsza się zatem potrzeba wyspecjalizowanych miejsc pracy – dodała.

 

Coraz mniej spółdzielni

Związkowcy chcą, żeby sprawą zajęła się Rada Dialogu Społecznego. Wskazali, że z kilkuset spółdzielni, w których w latach dziewięćdziesiątych pracowało ponad 200 tys. osób niepełnosprawnych, aktualnie pozostało 150. – W ubiegłym roku pracowało w nich już tylko 35 tys. osób niepełnosprawnych. Szczególnie znacząco spadło zatrudnienie w spółdzielniach niewidomych – do poziomu 1700 w 2017 r. Zmniejszanie się liczby spółdzielni oraz pogarszanie się kondycji finansowej u większości z nich – postępuje coraz szybciej. Uważamy, że jest to już ostatni moment na podjęcie działań zmierzających do zatrzymania procesu degradacji ZPCh, Spółdzielni Inwalidów i Niewidomych, a co za tym idzie uratowania miejsc pracy dla osób, które nie mogą znaleźć pracy na otwartym rynku – czytamy w stanowisku.

 

Czytaj cały artykuł

Autor: Paweł Żebrowski

Źródło: prawo.plFacebook
LinkedIn
Skip to content