Coraz więcej firm w naszym regionie tworzy miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych

Coraz więcej firm w naszym regionie tworzy miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych

Rozmowa z Maciejem Szymańskim, dyrektorem Oddziału Podkarpackiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Już w najbliższy czwartek, 23 lutego, w godzinach od 11 do 14 w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbędzie się Giełda Pracy dla Osób z Niepełnosprawnością. PFRON uczestniczy w giełdzie po raz pierwszy.

Tak, przy naszym współudziale giełda organizowana jest po raz pierwszy. Wcześniej w Rzeszowie organizowana była przez Oddział Podkarpacki Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Mam nadzieję, że nasz udział zachęci do odwiedzenia giełdy zarówno pracodawców, jak i osoby niepełnosprawne. Nie chodzi mi tutaj o rangę. Myślę, że nasza obecność poprawi również skuteczność tej giełdy, ale o tym tak naprawdę możemy przekonać się już w czwartek. My ze swojej strony przygotujemy stanowiska informacyjne, z których mogą skorzystać pracodawcy i osoby niepełnosprawne.

PFRON to państwowy fundusz docelowy, który od początku swego istnienia, czyli od 1991 roku aktywnie wspiera pracodawców i osoby niepełnosprawne. Tak. Na razie mamy dobrą renomę, jeśli chodzi o wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Na czym dokładnie polega Wasze wsparcie?

60-70 procent budżetu PFRON-u jest skierowane na wyrównywanie podwyższonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Tzn. pracodawcy, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne i spełniają pewne warunki otrzymują od nas wsparcie. Natomiast osoby niepełnosprawne otrzymują od nas finansową pomoc poprzez różnorodne programy. Najważniejszym, moim zdaniem, programem, który realizujemy od kilkunastu lat to jest program student. To finansowanie osób niepełnosprawnych, które zdobywają kwalifikacje zawodowe na poziomie wyższym, bo one najbardziej pomagają w uzyskaniu zatrudnienia.

Pomagacie również osobom niepełnosprawnym w zakupie protez?

Tak, jest to dofinansowanie do zakupu nowoczesnych, drogich protez, które znacznie ułatwiają osobom niepełnosprawnym codzienne funkcjonowanie. Naszym partnerem są samorządy powiatowe. Również samorządy powiatowe i organizacje pozarządowe, w ramach programu, mogą uzyskać dofinansowanie, np. do pojazdów, służących do przewozu osób niepełnosprawnych, a także spółdzielni socjalnych oraz likwidacji barier architektonicznych w placówkach oświatowych.

Organizatorami i giełdy są Oddział Podkarpacki PFRON w Rzeszowie i Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych – Oddział Podkarpacki. Kto jeszcze będzie prezentował swoją ofertę?

Swoje stanowiska będą miały ZUS, PZON, Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie, Wojewódzki Urząd Pracy, Państwowa Inspekcja Pracy, OHP oraz Wydział Zdrowia z Urzędu Miasta z Rzeszowa. Podczas giełdy oprócz ofert pracy będzie możliwość uzyskania informacji i porad w zakresie warunków zatrudniania i funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, systemie orzekania, przepisach z zakresu wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich uprawnieniach. Osoby zainteresowane będą mogły zarejestrować się w bazie osób poszukujących pracy w Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Wstęp na giełdę dla pracodawców i pracowników jest wolny. Zapraszamy.

Czy mają Państwo już jakieś ciekawe oferty?

Z roku na rok zgłasza się coraz więcej pracodawców, którzy oferują stanowiska pracy dla niepełnosprawnych. Dziś mamy już około 20 ofert, ale do ostatniej chwili będziemy przyjmować oferty od pracodawców i zapraszać ich do udziału.

Rozmawiała Ula Sobol

Źródło: NowinyFacebook
LinkedIn
Skip to content