Czas na pracowników z niepełnosprawnością!

Czas na pracowników z niepełnosprawnością!

– Rynek pracy jest otwarty na osoby niepełnosprawne. I nie jest to podyktowane jedynie interesem społecznym, ale również ekonomicznym – powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska podczas konferencji prasowej w siedzibie PFRON 28 lutego. Podczas spotkania rozmawiano o tym, w jaki sposób wprowadzić na rynek pracy jak najwięcej osób z niepełnosprawnością.

 

 

 

Minister Elżbieta Rafalska poinformowała, że bezrobocie w Polsce wynosi obecnie 6,1 procent., a ministerstwo chce je obniżyć do poziomu 5,6 procent.

 

– To ambitne założenie wymaga od naszego ministerstwa skupienia się na sytuacji osób długotrwale bezrobotnych i biernych zawodowo – to są te niewykorzystane polskie zasoby, na które czeka rynek pracy i są to wyzwania – mówiła Elżbieta Rafalska. – Podobnym wyzwaniem jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych – podkreśliła minister, wskazując, że według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) niepełnosprawność lub choroba są trzecią najczęstszą przyczyną bierności zawodowej.

 

Większość jest bierna

Według przedstawionych przez minister pracy statystyk – w trzecim kwartale 2018 roku wśród 2,9 miliona osób z orzeczeniem o niepełnosprawności około 1,8 mln to osoby w wieku produkcyjnym. Spośród nich pracuje jedynie 510 tys. osób, a 30 tys. jest zarejestrowanych jako bezrobotni. Przekłada się to na 28,2 procent zatrudnionych – to najwyższy poziom notowany po 1989 roku, ale… jednocześnie dużo niższy niż średnia unijna (47 procent).

 

– Naszym i PFRON obowiązkiem jest im to umożliwić osobom niepełnosprawnym bycie aktywnymi na rynku pracy – wskazała Elżbieta Rafalska.

 

Czytaj cały artykuł

Autor: Mateusz Różański

Źródło: niepelnosprawni.plSkip to content