„Czas niezwykły” – Jan Zając Prezes POPON oraz Monika Bugajewska–Tykarska Wiceprezes POPON w Trójce