Czas postawić na dialog i zmiany – spotkanie we Wrocławiu w ramach projektu Dialog Społeczny

Czas postawić na dialog i zmiany – spotkanie we Wrocławiu w ramach projektu Dialog Społeczny

Uchwalane przepisy dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych nie mogą być oderwane od rzeczywistości. Wpływ na ich kształt powinni mieć nie tylko rząd, ale także pracodawcy, samorządowcy, przedstawiciele różnych instytucji, czy organizacje pozarządowe. Konieczny więc jest dialog i zaangażowanie wszystkich stron.

Od blisko 20 lat zajmujemy się problematyką związaną z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych i to jest to na czym się znamy. Dlatego jako Organizacja zrzeszająca pracodawców chcemy ten dialog rozpocząć. Zależy nam na zmianach i stabilności przepisów, a także analizie rozwiązań systemowych występujących w krajach europejskich. Chcemy zostawić to co jest dobre i zaproponować zmiany, tam gdzie należy ich dokonać, a wnioski przekazać stronie rządowej – mówi Jan Zając Prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Drugie seminarium z całego cyklu dziesięciu spotkań z parlamentarzystami, pracodawcami, przedstawicielami instytucji i organizacjami pozarządowymi odbyło się dzisiaj we Wrocławiu.

Myślę, że nadszedł czas na nowe otwarcie, na świeże spojrzenie a w konsekwencji próbę określenia nowego systemu wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych. (…) Powinno pojawić się też wiele nowatorskich pomysłów. (…) – powiedział na spotkaniu we Wrocławiu Krzysztof Pater, ekspert Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu, prowadzący jeden z paneli.

Dr Tomasz Kasprzak, specjalista w zakresie rynku pracy i dialogu społecznego zwrócił uwagę, że Polska jest krajem młodej demokracji, gdzie ciągle funkcjonuje konfliktowy model negocjacji, nastawiony na maksymalizację własnych korzyści kosztem pozostałych stron dialogu. Zwrócił uwagę, iż: logika nakazuje postawić pytanie po co wymienia się informacje, konsultuje i negocjuje pewne sprawy. Ma to służyć zawarciu porozumienia godzącego interesy, które zwykle bywają sprzeczne i taki jest cel między innymi spotkań zainicjowanych przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Do dyskusji zaproszeni zostali eksperci: profesor Elżbieta Kryńska, ekspert w dziedzinie polityki gospodarczej i społecznej, Krzysztof Pater, członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, stały ekspert Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP, w 2004 roku Minister Polityki Społecznej, a także dr Tomasz Kacprzak specjalista w zakresie rynku pracy, dialogu społecznego i procesów gospodarczych.

Organizatorem spotkania jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Terminy i miejsca spotkań

Kontakt:

Anna Skupień

Rzecznik prasowy

kom. 502 198 977

e-mail: rzecznik@popon.plFacebook
LinkedIn
Skip to content