Członek POPON organizatorem kampanii “City bez barier”