Członek POPON organizatorem kampanii „City bez barier”