Czy bezwzględne prawa rynku pokonają zatrudniających i zatrudnianych. Prezes Zarządu POPON Jan Zając w TVP Kraków