Czy menedżer skorzysta z ZFRON pisze w Dzienniku Gazecie Prawnej Elżbieta Sadło, doradca prawny POPON

Czy menedżer skorzysta z ZFRON pisze w Dzienniku Gazecie Prawnej Elżbieta Sadło, doradca prawny POPON

Kierownikiem naszej firmy jest osoba zatrudniona na podstawie kontraktu menedżerskiego. Jest ona niepełnosprawna ruchowo.

Czy osoba-ta może uzyskać pomoc indywidualną ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych na zakup samochodu przystosowanego do potrzeb wynikających z jej niepełnosprawności
Przepisy rozporządzenia w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych enumeratywnie wskazują osoby, którym pracodawca może przyznać pomoc indywidualną. Wśród nich nie ma osób pracujących na podstawie kontraktów menedżerskich. Są natomiast m.in. osoby niepełnosprawne zatrudnione w zakładzie na podstawie stosunku pracy lub umowy o pracę nakładczą, w tym przebywające na urlopach bezpłatnych oraz urlopach wychowawczych. Kontrakt menedżerski na gruncie ustawodawstwa polskiego jest nienazwaną umową cywilnoprawną, która jest podobna do umowy-zlecenia. Zatem osoba wykonująca pracę na podstawie kontraktu menedżerskiego nie jest pracownikiem i nie jest uprawniona do tego, aby otrzymać pomoc indywidualną ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Podstawa prawna
Par. 3 ust. 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 245. poz. 1810 z późn. zm.).
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna
Autor: Elżbieta Sadło Doradca Prawny POPON


Skip to content