Czy stracą pracę z powodu koronawirusa? Badanie sytuacji pracowników z niepełnosprawnością

Czy stracą pracę z powodu koronawirusa? Badanie sytuacji pracowników z niepełnosprawnością

60 proc. pracodawców zmienia politykę kadrową wobec pracowników z niepełnosprawnością przez koronawirusa. Co będzie z pracownikami z niepełnosprawnością? Zobacz najnowszy raport z badania rynku pracy osób z niepełnosprawnościami w czasie pandemii.

Już w pierwszym miesiącu pandemii rynek pracy zareagował na zaistniałą sytuację. Ponad połowa badanych pracodawców (60 proc.) zmieniła politykę personalną, a 29 proc. osób z niepełnosprawnościami doświadczyło zmian w warunkach zatrudnienia, w tym obniżenia czasu pracy i wynagrodzeń. Skutki pandemii koronawirusa dotknęły aż 89 proc. badanych pracodawców. Prawie połowa badanych pracodawców planuje kontynuować zatrudnienie pracowników, ale 35 proc. respondentów już dokonało zwolnienia lub je planuje.

Wnioski z badania

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja gospodarcza oraz niepokojące sygnały dochodzące zarówno od osób z niepełnosprawnościami, jak i pracodawców generują pytanie o skutki kryzysu na rynku pracy oraz losy zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. W odpowiedzi na sygnały docierające z rynku, Fundacja Aktywizacja przeprowadziła ogólnopolskie badania wśród obydwu grup interesariuszy rynku pracy – 215 pracodawców oraz 383 pracowników z niepełnosprawnościami.

Przeprowadzone badania wyraźnie pokazały negatywny wpływ sytuacji w kraju wywołanej pandemią koronawirusa na rynek pracy osób z niepełnosprawnościami. Co trzecia badana osoba doświadczyła zmiany warunków pracy, a co piąta z grupy, która nie utrzymała zatrudnienia, straciła je właśnie w wyniku koronawirusa. Z drugiej strony skutki pandemii koronawirusa dotknęły w zasadzie wszystkich badanych pracodawców (89 proc.). Pracodawcy już podjęli działania niwelujące skutki pandemii, w tym z obszaru HR: 40 proc. z nich planuje utrzymać pracowników, ale kolejne 35 proc. zwolniło pracowników, planuje zwolnienia lub obniżki wynagrodzeń.

Czy tarcza antykryzysowa ochroni pracowników z niepełnosprawnościami?

Do najważniejszych rozwiązań z perspektywy pracodawców zatrudniających lub planujących zatrudnić pracowników z niepełnosprawnościami należy zaliczyć wzrost kwot dofinansowań do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami oraz rekompensatę wynagrodzenia wypłaconego osobom z niepełnosprawnościami(dot. Zakładów Aktywności Zawodowej). Badanie przeprowadzone przez Fundację Aktywizacja pokazało, że dla pracodawców z sektora prywatnego i pozarządowego, istotnym kryterium polityki kadrowej są koszty pracy. Niższe koszty zatrudniania pracowników z niepełnosprawnościami mogą stać się bardziej niż do tej pory istotnym czynnikiem zainteresowania zatrudnianiem tej grupy. W badaniu pracowników z niepełnosprawnością zatrudnienie utrzymało 100 proc. badanych z chronionego rynku pracy, który jest rynkiem silnie dotowanym.

– Badanie osób z niepełnosprawnością pokazuje, że rynek zareagował szybko i pracodawcy dokonali błyskawicznych zmian w zakresie rodzaju, miejsca czy czasu świadczonej pracy. Warto podkreślić, że sami badani obawiają się dalszych zmian, a część z nich z obawy przed zachorowaniem sama zrezygnowała z zatrudnienia – mówi mgr Agata Gawska, Senior espertka ds. rynku pracy, współautorka badania.

Źródło: www.niepelnosprawni.plFacebook
LinkedIn
Skip to content