Data orzeczenia o niepełnosprawności bez znaczenia dla ulgi rehabilitacyjnej

people

Data orzeczenia o niepełnosprawności bez znaczenia dla ulgi rehabilitacyjnej

Najnowsza interpretacja podatkowa potwierdza, że dla skorzystania z prawa do ulgi rehabilitacyjnej w PIT istotne znaczenie ma data powstania niepełnosprawności. Bez znaczenia jest natomiast termin, w którym zostało wydane orzeczenie o niepełnosprawności. W rezultacie z ulgi można skorzystać wcześniej.

Z wniosku o wydanie interpretacji wynikało, że podatnik w marcu 2019 r. złożył wniosek o orzeczenie niepełnosprawności. Dokument otrzymał dopiero w czerwcu 2019 r. W wydanym orzeczeniu Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności orzekł, że niepełnosprawność wnioskodawcy (urodzonego 8 lutego 1958 r.) istnieje od 38-go roku życia. Wnioskodawca jest właścicielem samochodu osobowego i w latach 2017-2018 ponosił wydatki związane z jego używaniem. Jego wątpliwości sprowadzały się do odpowiedzi na pytanie, czy na podstawie takiego orzeczenia mógł skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej już za lata 2017-2018.

Sama niepełnosprawność ważniejsza niż data dokumentu
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji nr 0112-KDIL3-2.4011.407.2019.2.KF z 8 listopada br. wyjaśnił, że podstawowym warunkiem odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne jest posiadanie przez osobę, która poniosła wydatek m.in. orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności. Co do zasady, odliczeniu podlegają wydatki poniesione od daty uzyskania niepełnosprawności, chyba że w orzeczeniu tym wskazano, że niepełnosprawność datowana jest wcześniej niż data wydania dokumentu. W takiej sytuacji podatnik może odliczyć wydatki poniesione po dniu wskazanym w orzeczeniu jako data ustalenia niepełnosprawności.

Czytaj więcej 
Autor:
Źródło: https://www.prawo.pl/