Debata w „Rzeczpospolitej” z udziałem Członka Mazowieckiej Rady Wojewódzkiej Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Ryszarda Podgórskiego

Debata w „Rzeczpospolitej” z udziałem Członka Mazowieckiej Rady Wojewódzkiej Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Ryszarda Podgórskiego

Niepełnosprawność nie oznacza niezdolności do pracy. Pod takim tytułem odbyła się w Rzeczpospolitej 8 października 2015 r. debata. Jej tematem były bariery tkwiące w pracodawcach i świadomości społecznej i konieczność stworzenia całościowego systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością. Debatę prowadził Paweł Jabłoński, zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”.

– Nasi lekarze orzecznicy nie negują stopnia niepełnosprawności, lecz oceniają, czy dana osoba ma ograniczenia, które nie pozwalają jej wykonywać danych czynności – mówiła Elżbieta Łopacińska, p.o. prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). – Na tej podstawie jest wydawane orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy. Są to najczęściej orzeczenia okresowe, gdyż sytuacja może ulec zmianie, np. po pobycie w szpitalu czy rehabilitacji.

Renta z automatu?

Według Piotra Pawłowskiego, prezesa Integracji, istotną rolę w podejściu do tematu pracy odgrywają pewne zaszłości historyczne i przekonania tkwiące w samych osobach z niepełnosprawnością.

– Często myślano tak, że osoba z niepełnosprawnością jest bezradna i państwo powinno ją wspierać w każdy możliwy sposób, więc niejako z automatu należy się jej renta. Takie są przyzwyczajenia – podkreślał. – W tej kwestii mamy jeszcze wiele do zrobienia. Jest to duże wyzwanie dla środowiska samych osób z niepełnosprawnością, i nie mówię tu oczywiście o tej niezwykle aktywnej jego części.

Dla Krzysztofa Dyla, prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, kluczowe jest pokonanie barier tkwiących w samych pracodawcach, w związku z czym konieczna jest edukacja od najwcześniejszych lat.

– U nas nie istnieje takie pojęcie, jak osoba niepełnosprawna – zaznaczył. – Gdy zatrudniliśmy dziewięć osób z dysfunkcją słuchu okazało się, że bariery są po naszej stronie, nie po stronie pracowników. Oni są tacy sami jak wszyscy.

Nie zmieniać przepisów w pięć minut

O oczekiwaniach samych pracodawców mówił Ryszard Podgórski, wiceprezes zarządu Konsalnet Security i przedstawiciel Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON).

Zobacz cały artykuł

Źródło: www.niepelnosprawni.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content