Deklaracja roczna do PFRON. Kto i do kiedy musi ją składać?

Deklaracja roczna do PFRON. Kto i do kiedy musi ją składać?

Przedsiębiorcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy mają obowiązek dokonywania wpłat do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych.

Zwolnienie od tego obowiązku następuję w sytuacji, gdy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi w przedsiębiorstwie 6 proc. Oprócz comiesięcznego obowiązku deklaracyjnego, pracodawcy muszą pamiętać o złożeniu rocznych deklaracji do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych (PFRON). Za rok 2020 należało ją złożyć do 20 stycznia 2021 r.

Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ustawie z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przedsiębiorcy zobowiązani do wpłat, składają deklarację. Natomiast ci którzy są zwolnieni z wpłat muszą składać informację, potwierdzającą wielkość zatrudnienia ogółem i zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Są to innego rodzaju dokumenty. PFRON udostępnia kilka rodzajów deklaracji i informacji, w zależności od liczby zatrudnianych osób niepełnosprawnych i rodzaju organizacji. Deklaracja roczna posiada symbol – DEK-R, natomiast informacja roczna – INF-2.  Pracodawcy, których dotyczy comiesięczny obowiązek deklaracyjny muszą pamiętać o obowiązku złożenia deklaracji rocznej.

 

cały artykuł
autor: Dorota Słowikowska
źródło: https://firma.rp.pl/