Dlaczego rząd uderza w najsłabszych

Dlaczego rząd uderza w najsłabszych

Dlaczego rząd uderza w najsłabszych – pytali posłowie podczas dyskusji dotyczącej sprawozdania Komisji Finansów w sprawie zmian w wysokości dofinansowania do wynagrodzenia dla osób niepełnosprawnych.

Posłowie pytali również o to: jaki będzie los osób niepełnosprawnych, czy tak drastyczne zapisy w ustawie nie wpłyną na zwiększenie bezrobocia, a także ile zaoszczędzi PFRON na obniżeniu kwot dofinansowania.

Kluby poselskie zgłosiły swoje poprawki, jednak jak wskazuje arytmetyka sejmowa największe szanse na wejście w życie mają poprawki PO i PSL. Według propozycji tych partii miałby zostać wprowadzony trzy miesięczny okres vacatio legis, a wysokość wynagrodzenia dla stopnia umiarkowanego miałaby zostać podniesiona z proponowanej w ustawie okołobudżetowej kwoty 960 zł do kwoty 1125 zł.

Odpowiedź udzielona przez Ministerstwo Finansów na pytania posłów nie może satysfakcjonować pracodawców. Z wieloma postawionymi tezami nie zgadzamy się. Trudno na przykład zgodzić się z głoszoną tezą o wzroście zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Pamiętajmy, że jest on wynikiem przejścia firm z rynku chronionego na otwarty – komentuje Jan Zając Prezes POPON – Propozycje jakie padły w Sejmie to oczywiście krok w dobrym kierunku, ale nadal jest to tylko reanimacja pacjenta, a nie jego uleczenie.

Polska Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych nadal stoi na stanowisku, iż rozwiązaniem byłoby zachowanie rocznego okresu przejściowego (według obecnie obowiązujących zasad), zrównania dofinansowania dla otwartego i chronionego rynku pracy od 2015 roku. Te postulaty przedstawiła stronie rządowej.

Projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Sejmowej.

Kontakt dla mediów:

Anna Skupień

Rzecznik prasowy

Tel.: 502 198 977

e-mail: rzecznik@popon.pl