Do kiedy złożyć roczne sprawozdania do PFRON za 2019

Do kiedy złożyć roczne sprawozdania do PFRON za 2019

Pracodawcy, którzy byli w tym roku zwolnieni z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, muszą złożyć informację podsumowującą ostatnie 12 miesięcy. Termin na to mija 20 stycznia 2020 r.

Powyższy obowiązek dotyczy podmiotów wymienionych w art. 21 ust. 2, 2a, 2b i 2e ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1172; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1818). Należą do nich pracodawcy, którzy osiągają minimum 6-proc. lub 2-proc. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Ten drugi dotyczy m.in. państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych będących zakładami budżetowymi albo gospodarstwami pomocniczymi, publicznych i niepublicznych uczelni, szkół, przedszkoli, żłobków, klubów dziecięcych, a także placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych. Z wpłat na PFRON są również zwolnione niedziałające dla zysku domy pomocy społecznej, hospicja, zakłady opiekuńczo-lecznicze oraz publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne, o ile prowadzą działalność związaną wyłącznie z rehabilitacją społeczną i zawodową, edukacją lub opieką nad osobami z dysfunkcjami zdrowotnymi.

Czytaj całość
Autor: Michalina Topolewska
Źródło: https://praca.gazetaprawna.plFacebook
LinkedIn
Skip to content