Dodatkowy zasiłek mimo otwartych placówek, szybciej w sądach ws. orzekania. Projekt tzw. tarczy 3.0

https://pixabay.com/pl/

Dodatkowy zasiłek mimo otwartych placówek, szybciej w sądach ws. orzekania. Projekt tzw. tarczy 3.0

28 kwietnia wpłynął do Sejmu projekt ustawy tzw. tarczy antykryzysowej 3.0, który zawiera nowe zapisy dotyczące m. in. dodatkowego zasiłku opiekuńczego i rozstrzygania przez sądy odwołań od orzeczeń z wojewódzkich zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności.

Ustawodawca proponuje, aby mimo decyzji o sukcesywnym otwieraniu żłobków i przedszkoli zostawić prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla zatrudnionych opiekunów dzieci z niepełnosprawnością.

Do zasiłku miałby prawo ubezpieczony zwolniony od wykonywania pracy i funkcjonariusz zwolniony od pełnienia służby, którzy muszą sprawować opiekę z powodu COVID- 19 w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko albo w przypadku niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna. Chodzi tu o konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem:

  • legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat
  • albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności
  • albo dzieckiem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zasiłek także dla opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnością
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwałby także w przypadku zamknięcia: szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze z powodu COVID-19. W tym przypadku chodzi o uczęszczające do tych placówek dorosłe osoby z niepełnosprawnością, nad którymi konieczne jest sprawowanie opieki. Ich ubezpieczeni opiekunowie mogliby otrzymać zasiłek opiekuńczy maksymalnie przez 14 dni z możliwością przedłużenia.

Nie może on być łączony z okresem pobierania innych zasiłków związanych ze sprawowaniem opieki nad innym członkiem rodziny.

Cały artykuł
Autor: Beata Dązbłaż
Źródło: http://www.niepelnosprawni.plFacebook
LinkedIn
Skip to content