Dofinansowania powinny być wypłacane na bieżąco

Dofinansowania powinny być wypłacane na bieżąco

Blokowanie dofinansowań w ostatnich miesiącach było szczególnie dokuczliwe dla firm, które zatrudniały osoby niepełnosprawne. Czyżby problemu już nie było?
W ostatnich miesiącach bardzo duża liczba pracodawców osób niepełnosprawnych zmagała sie z problemem wstrzymywania przez PFRON wypłaty dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Zgłaszało się do nas coraz więcej firm, które miały poważne problemy z uzyskaniem dofinansowania. Musieliśmy działać. Jako organizacja pracodawców nie mogliśmy akceptować takiego stanu rzeczy – mówi Monika Bugajewska-Tykarska Wiceprezes POPON.

Rada Nadzorcza PFRON pozytywnie zaopiniowała wniosek POPON dotyczący uzupełnienia jednego z załączników (INF-O-PP) wysyłanych do PFRON przez pracodawców ubiegających się o dofinansowania. Chodziło o to,  aby pracodawca wypełniający go, mógł udzielić od razu dodatkowych informacji dlaczego sytuacja jego firmy jest zagrożona. W dniu 14 stycznia 2011 roku weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U.2010.254.1704). Rozporządzenie to zawiera poprawki do formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Upraszcza procedury i usprawnienia proces wypłaty dofinansowań.

PFRON zgodził się także z POPON, że należy złagodzić procedury przyznawania dofinansowań do wynagrodzeń i usprawnić proces ich wypłaty. Zmiany, które wprowadzono powinny przyczynić się do usprawnienia przyznawania dofinansowań  Z uzyskanych przez nas informacji wynika, iż dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych będą  wypłacane na bieżąco – twierdzi Monika Bugajewska- Tykarska.

Kontakt dla mediów:
Anna Skupień
Rzecznik Prasowy
kom.: 502 198 977Facebook
LinkedIn
Skip to content