Dofinansowanie pensji pracowników niepełnosprawnych 2020 [KROK PO KROKU]

https://pixabay.com/

Dofinansowanie pensji pracowników niepełnosprawnych 2020 [KROK PO KROKU]

Firma, która zatrudnia pracownika z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (lub dokumentem równoważnym) może liczyć na comiesięczne dofinansowanie jego pensji w kwocie od 450 zł do nawet 2 400 złotych.

Dofinansowanie dla pracodawcy, który zatrudnia osobę z orzeczoną niepełnosprawnością obsługuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na podstawie ustawy o rehabilitacji (ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Art. 26a, ust. 1 tej ustawy mówi, że pracodawcy przysługuje dofinansowanie na każdego pracownika, którego PESEL widnieje w ewidencji zatrudnionych niepełnosprawnych, którą prowadzi PFRON.

Od pracodawcy wymaga się, by zatrudniał pracownika zgodnie z przepisami prawa pracy. Ponadto w przypadku zatrudniania co najmniej 25 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) co najmniej 6 proc. etatów musi przypadać na osoby z ważnymi orzeczeniami. Pracodawca ubiegający się o dofinansowanie nie może też zalegać ze składkami ZUS, należnościami wobec fiskusa oraz nie mieć zaległości wobec PFRON-u.

Najpierw wypłata na konto, potem dofinansowanie
Po zgłoszeniu i zarejestrowaniu firmy w PFRON-owskim systemie dofinansowań (pierwsze dokumenty składa się w formie papierowej), przedsiębiorca może już co miesiąc składać bieżące formularze (zawsze po przelaniu pensji pracownikowi – wynagrodzenie musi być wypłacone). Złożenie comiesięcznych dokumentów jest podstawą realizacji płatności, czyli przelewu dofinansowania na konto bankowe firmy.

Czytaj całość
Autor: Hubert Rabiega
Źródło: https://praca.gazetaprawna.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content