Dofinansowanie z PFRON: Pensja na konto tylko, gdy jest wniosek o dopłatę

Dofinansowanie z PFRON: Pensja na konto tylko, gdy jest wniosek o dopłatę

W związku z wątpliwościami, POPON postanowił zadać BON trzy pytania.

Jeśli pracownik z dysfunkcją zdrowotną jest na zwolnieniu lekarskim, a pracodawca nie wnioskuje o wypłatę na niego subsydiów płacowych, to zasiłek chorobowy można mu wypłacić w gotówce.

Tak wynika z odpowiedzi udzielonej przez biuro pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych (BON) na pytania zadane przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON). Jej wątpliwości były związane ze stosowaniem art. 26a ust. 1a1 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511).

Zgodnie z nim miesięczne dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pracownika nie przysługuje w przypadku, gdy wynagrodzenie takiego podwładnego nie zostało przekazane na jego konto bankowe, rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub bezpośrednio na jego adres za pośrednictwem np. poczty. Taki wymóg ma zapobiegać nadużyciom i wyłudzaniu dopłat do pensji przez fikcyjne zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami.

Jednak w związku z wątpliwościami, jakie ten warunek budzi wśród przedsiębiorców, POPON postanowił zadać BON trzy pytania. Pierwsze dotyczy tego, czy wskazany w przepisach sposób wypłaty wynagrodzenia powinien mieć zastosowanie do wszystkich niepełnosprawnych zatrudnionych w firmie, czy tylko tych, na których sporządzany jest wniosek o dofinansowanie. Drugie odnosiło się do tego, czy pracodawca może wypłacić gotówką ze swojej kasy zasiłek chorobowy osobie z dysfunkcją, która przebywa na zwolnieniu lekarskim i nie ubiega się na nią o dopłatę do pensji z PFRON, oraz czy jednocześnie otrzyma wsparcie na pozostałych podwładnych, którym wynagrodzenie przychodzi na konto. Wreszcie ostatnie pytanie było związane z osobami mającymi lekki lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i ustalone prawo do emerytury. Co do zasady na takie osoby dofinansowanie w ogóle nie przysługuje (może być przyznane jedynie na emeryta ze znaczną dysfunkcją), więc pracodawcy nie wiedzą, czy mogą im płacić pensje do ręki i czy nie spowoduje to zablokowania możliwości uzyskania dopłat na innych niepełnosprawnych podwładnych.

BON w odpowiedzi na pytania nie odniósł się wprost do każdego z nich, wskazał natomiast, że wymienione w art. 26a ust. la1 ustawy o rehabilitacji warunki otrzymywania miesięcznego dofinansowania dotyczą tylko tych pracowników, na których pracodawca wnioskuje o finansowe wsparcie. Można więc uznać, że w opisanych przez POPON okolicznościach firmy mogą wypłacać pensje w gotówce.

Autor: Michalina Topolewska

Źródło: gazetapodatkowa.plFacebook
LinkedIn
Skip to content