Dolny Śląsk mówi „nie” likwidacji rynku zatrudniania osób niepełnosprawnych

Dolny Śląsk mówi „nie” likwidacji rynku zatrudniania osób niepełnosprawnych

W dniu 15 października odbyło się spotkanie pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne z Dolnego Śląska. Jest ono kontynuacją spotkań z pracodawcami, które organizowane są we wszystkich regionach przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w proteście przeciw likwidacji rynku chronionego.

Spotkania z parlamentarzystami, akcja wysyłania listów pod hasłem: Broń swego miejsca pracy – wyślij protest, postulaty i apele wysyłane do władz to tylko nieliczne działania podejmowane przez POPON przeciw drastycznym zmianom proponowanym przez rząd w ustawie okołobudżetowej.

Pracodawcy zgromadzeni na spotkaniu przyjęli następujące postulaty:

  • realizacja postanowień ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. – tj. dokonanie zrównania pomocy dla pracodawców z rynku otwartego i chronionego w górę, tj. poprzez zapowiadane wielokrotnie podniesienie pomocy dla otwartego rynku,
  • rozłożenie zrównania rynków w okresie 4 lat w celu ochrony budżetu PFRON i zapewnienia możliwości realizacji zadań statutowych przez Fundusz,
  • zamrożenie podstawy naliczania dofinansowań na poziomie roku 2013 (tj. 1600 PLN), co pozwoli stopniowo ograniczać udział dotacji (SOD) w przychodach PFRON uzyskiwanych z tytułu kar od pracodawców niezatrudniających osób niepełnosprawnych, uzależnionych od rosnącego poziomu średniej płacy krajowej w kolejnych latach,
  • przyjęcie zasady, że środki z kar z tytułu niezatrudniania osób niepełnosprawnych, wpływające do PFRON, mogą być wydatkowane tylko na cele związane z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych,
  • zrównanie praw i obowiązków zakładów pracy chronionej oraz pracodawców z otwartego rynku po zrównaniu wysokości dofinansowań dla obu grup pracodawców.

Pełna treść pisma

Kontakt dla mediów:

Anna Skupień

Rzecznik prasowy

Tel.: 502 198 977

e-mail: rzecznik@popon.plSkip to content