Dorabiający emeryt nie dostanie dopłaty do turnusu rehabilitacyjnego

Dorabiający emeryt nie dostanie dopłaty do turnusu rehabilitacyjnego

Jeśli były pracownik firmy, w której działa zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON), ma płatne zajęcie na podstawie umowy cywilnoprawnej, nie może otrzymać dofinansowania z jego pieniędzy do wyjazdu na turnus.

Tak wynika z odpowiedzi przedstawionej przez biuro pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych (BON) na pytanie skierowane przez Ogólnopolską Bazę Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON.org).

Dotyczyło to przedsiębiorstwa mającego status zakładu pracy chronionej. Jego były niepełnosprawny pracownik, obecnie emeryt, zgłosił się z wnioskiem o przyznanie pomocy indywidualnej z środków ZFRON, z przeznaczeniem na pobyt na turnusie rekreacyjno-wypoczynkowym. Co do zasady zgodnie z par. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2007 r. w sprawie ZFRON (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1023) pomoc indywidualna przewidziana w par. 2 ust. 1 pkt 11 przysługuje osobom niepełnosprawnym zatrudnionym u pracodawcy, uczniom odbywającym praktyczną naukę zawodu oraz niepracującym, byłym pracownikom zakładu. Jednocześnie par. 7 rozporządzenia mówi, że dla tej ostatniej grupy wsparcie w ramach pomocy indywidualnej jest udzielane w wysokości i na warunkach analogicznych jak dla osób pozostających w zatrudnieniu.

 

cały artykuł
autor: Michalina Topolewska
źródło: https://praca.gazetaprawna.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content