Dotacje dla firm, które rozwiązują problemy osób niepełnosprawnych. Ponad 1 mln zł do wzięcia

Dotacje dla firm, które rozwiązują problemy osób niepełnosprawnych. Ponad 1 mln zł do wzięcia

Spore dofinansowanie na projekt dotyczący wzornictwa może uzyskać firma w nowym konkursie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Inicjatywa skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw szukających finansowego zastrzyku gotówki na zrealizowanie przedsięwzięcia, które pomoże w życiu osobom z ograniczeniami psychofizycznymi. Do pozyskania jest ponad 1 mln zł wsparcia przy niskim wkładzie własnym.

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój wystartował nabór wniosków w konkursie „Design dla przedsiębiorców. Dostępność Plus”. Przedsiębiorca, który ma w szufladzie projekt wzorniczy wspierający osoby wymagające specjalnych produktów ułatwiających im funkcjonowanie.

Ponad 1 mln zł dotacji dla firmy
Do 24 listopada mogą składać wnioski właściciele firm pracujących nad innowacjami produktowymi, których efektem będzie nowy lub ulepszony produkt pomagający spełnić specyficzne potrzeby osób z ograniczeniami poznawczymi i fizycznymi. Celem konkursu jest wspieranie inicjatyw i projektów działających na rzecz równego dostępu do produktów i usług tych osób i ułatwienia im codziennego fukncjonowania.  Maksymalna kwota, którą może pozyskać przedsiębiorca na realizację projektu w ramach programu„Design dla przedsiębiorców. Dostępność Plus” to 1 125 000 zł. Minimalna wartość zgłaszanego projektu to 60 tys. zł, a górny limit ustanowiony został na poziomie 1,5 mln zł. Przedsiębiorca ubiegający się o dotację zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w kwocie 15 proc. wartości projektu. Wysokość przyznawanego dofinansowania uzależniona jest od samego projektu, ale także od rodzaju przedsiębiorstwa oraz lokalizacji realizowanego przedsięwzięcia.

cały artykuł
autor:  Grzegorz Marynowicz 
źródło: https://mambiznes.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content