Dziennik Bałtycki: Obowiązki zatrudniających osoby niepełnosprawne

Dziennik Bałtycki: Obowiązki zatrudniających osoby niepełnosprawne

Z początkiem roku powstają nowe obowiązki dla pracodawców.

Także tych właścicieli firm, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne.

Chodzi m.in. o powinności wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Jedną z nich jest złożenie deklaracji rocznej (DEK-R). Firmy, które zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, ale nie osiągają 6-procentowego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych i płacą należności PFRON, są zobowiązane do 20 stycznia wypełnić i przesłać za pośrednictwem systemu e-PFRON2 druk DEK-R.

– Obowiązek taki mają też przedsiębiorcy mający status zakładu pracy chronionej (ZPChr) – informuje Anna Skupień – z Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Do 20 stycznia 2016 r. prowadzący zakład pracy chronionej, także z tzw. otwartego rynku pracy, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i posiadają 6-procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, powinni wysłać do PFRON informację roczną o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (INF-2). Dokument ten jest podsumowaniem informacji miesięcznych.

Zakłady pracy chronionej oraz zakłady aktywności zawodowej (ZAZ) powinny pamiętać, że do 20 stycznia 2016 r. muszą przesłać informację INF-W (za drugie półrocze roku sprawozdawczego) do wojewody właściwego dla siedziby ZPCHr lub ZAZ.

O dodatkowym rozliczeniu rocznym muszą pamiętać firmy, które mają status pracy chronionej lub nie mają tego statusu, ale zachowały prawo do gromadzenia środków zfron z PIT -4 tylko od samych osób niepełnosprawnych. Niewykorzystaną kwotę muszą jednocześnie wpisać w deklaracji DK-II za grudzień 2015 r.

► Pracodawcy zatrudniający osoby z niepełnosprawnością muszą pamiętać o wysłaniu informacji rocznych do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Kazimierz Netka

Źródło: Dziennik Bałtycki