DZIENNIK POLSKI (Kronika Krakowska): Statuetki Lodołamaczy wręczone

DZIENNIK POLSKI (Kronika Krakowska): Statuetki Lodołamaczy wręczone

W Dworku Białoprądnickim wręczono wczoraj statuetki Lodołamaczy za 2016 rok. Są one przyznawane instytucjom, które zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami i walczą z ich społecznym wykluczeniem. Wśród nagrodzonych znalazła się m.in. Bonifraterska Fundacja Dobroczynna ze Świątnik Górnych oraz niewidomy Tomasz Koźmiński z Krakowa.

Podczas gali podkreślano, że osoby 1 z niepełnosprawnościami, których żyli cle podporządkowane jest chorobie, e mają mniejsze szanse na podejmowanie wyzwań, osiąganie sukcesów zawodowych i osobistych. Jednym ze sposobów, by im w tym pomóc, jest danie pracy. Wiele firm robi to od dawna i te są nagradzane.

Teraz chodzi o to, by ideą konkursu zainteresować również tych pracodawców, którzy z problematyką zatrudniania osób niepełnoprawnych jeszcze się nie zetknęli i nie wiedzą, jak wspaniałymi pracownikami, zaangażowanymi w sprawy firmy mogą oni bye. A, że tak jest, zaświadczają Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, które od 11 lat organizują Konkurs „Lodołamacze”. W tym roku wzięło w nim udział 435 pracodawców. Ogólnopolska gala odbędzie się 29 września na Zamku Królewskim w Warszawie.

Statuetki przyznano w następujących kategoriach: Zatrudnienie Chronione – Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A. z Krakowa; Otwarty Rynek Pracy – Aspen Serwis Sp. z o.o. z Krakowa; Instytucja – Akademia Górniczo-Hutnicza. Statuetkę Super Lodołamacza 2016 zdobyła Bonifraterska Fundacja Dobroczynna ze Świątnik Górnych. Specjalny Lodołamacz przypadł niewidomemu Tomaszowi Koźmińskiemu, który realizuje się w pracy na rzecz osób niepełnosprawnych.Facebook
LinkedIn
Skip to content