Dziennik Polski: Od września wyższe dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych. Komentarz Jana Zająca prezesa POPON

Dziennik Polski: Od września wyższe dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych. Komentarz Jana Zająca prezesa POPON

We wrześniu weszła wżycie kolejna nowelizacji przepisów dotyczących zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Jej celem jest uszczelnienie systemu wsparcia zatrudnienia niepełnosprawnych ze środków publicznych poprzez: wzmocnienie uprawnień kontrolnych prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, odmrożenie podstawy wyliczania dofinansowania do wynagrodzenia pracowników oraz uzupełnienie niektórych przepisów ustawy o rehabilitacji o nowe regulacje prawne, co podniesie efektywność nadzoru i realizacji zadań przewidzianych w ustawie.

– Najważniejsza i najbardziej oczekiwana przez pracodawców zmiana to odmrożenie podstawy dofinansowania – mówi Jan Zając prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. – Od września pracodawcy będą brali pod uwagę kwotę minimalnego wynagrodzenia z grudnia roku poprzedniego, czyli 1386 zl Obecnie wynosi ona 1276 zl To jest bardzo potrzebna zmiana. Od 1 lipca bowiem ponownie spadło dofinansowanie dla lekkiego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, a koszty pracy wzrastają nieustannie. Ponadto zainteresowanie zatrudnieniem osób niepełnosprawnych bardzo widocznie spadło w ostatnich miesiącach. Mateusz Brząkowski, doradca prawny POPON dodaje, że nowością jest również to, iż pracodawca, który chce otrzymywać dofinansowanie będzie musiał przekazać pracownikowi wynagrodzenie albo na rachunek bankowy, albo przesłać na adres zamieszkania. – Ustawodawca chce w ten sposób wyeliminować nieuczciwych pracodawców – tłumaczy Brząkowski.

Warunkiem otrzymania dofinansowania będzie również konieczność poniesienia w terminie kosztów płacy, które stanowią wynagrodzenie brutto, a także obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe, składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń

Źródło: Dziennik PolskiFacebook
LinkedIn
Skip to content