Dziennik Zachodni

Dziennik Zachodni

Znika rynek chroniony
Aż o 1,7 tys. zmniejszyła się liczba wszystkich firm otrzymujących dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników.

– Do naszych biur, we wszystkich regionach Polski zgłaszają się pracodawcy, którzy informują o zamiarach rezygnacji ze statusu. Najnowsze dane Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pokazują, że mniejsza jest liczba zakładów chronionych – o 11% w stosunku do grudnia ub.r. To z całą pewnością budzi niepokój – mówi Jan Zając, prezes Zarządu Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Pracodawcy wymieniają kilka przyczyn wycofywania się z rynku chronionego. Podstawowy powód to zmiany, jakie niesie za sobą ostatnia nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, a więc głównie pozbawienie części z nich możliwości korzystania ze zwolnień z podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku rolnego, leśnego i od niektórych opłat. Także brak dofinansowań dla emerytów z umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności.

Dane przedstawione na stronach Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pokazują, iż zmniejszyła się także liczba osób niepełnosprawnych, na które pracodawcy nie pobierają dofinansowania. – Nie wiemy jednak, czy zestawienie uwzględnia również niepełnosprawnych emerytów oraz jaka jest w ogóle liczba pracujących osób niepełnosprawnych – podsumowuje Jan Zając. MU