Dzisiaj Konferencja w Senacie dotycząca założeń do nowego systemu wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Dzisiaj Konferencja w Senacie dotycząca założeń do nowego systemu wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W dniu dzisiejszym o godzinie 11.00 rozpoczęła się w Senacie konferencja zorganizowana, przez Polska Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przy współpracy z Senacką Komisję Rodziny i Polityki Społecznej oraz Sejmową Komisję Polityki Społecznej i Rodziny. Zgromadzonych licznie (wszystkie 130 miejsca są zajęte) na spotkaniu przywitał w imieniu organizatorów Senator Mieczysław Augustyn, Poseł Sławomir Piechota oraz Jan Zając Prezes POPON.

 

Celem konferencji jest przekazanie na ręce parlamentarzystów założeń do zmian w przepisach dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych.

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców Polska Organizacja Pracy Osób Niepełnosprawnych przystąpiła do realizacji projektu, którego jednym z najważniejszych efektów końcowych było opracowanie propozycji zmian w systemie wsparcia zatrudniania osób niepełnosprawnych. Zorganizowane zostało 10 spotkań konsultacyjno -informacyjnych, w których udział wzięło ponad 500 osób, w tym parlamentarzyści, pracodawcy, przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych. Spotkania odbyły się w: Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, Katowicach, Warszawie, Bydgoszczy, Rzeszowie, Poznaniu, Gdańsku i Szczecinie.

 

Wiele propozycji, które zostały zgłoszone podczas tych spotkań było zbyt radykalnych, więc musiały zostać odłożone – powiedział na wstępie Jan Zając, prezes POPON otwierając konferencję – Przedstawiony dzisiaj w Senacie dokument jest efektem spotkań ze wszystkimi stronami dialogu społecznego, pracy zespołu ekspertów oraz wieloletniego doświadczenia naszej Organizacji.

 

Naszym celem jest wypracowanie nowego, lepszego modelu, w którym pracodawca będzie szanowanym parterem.

 

Wśród przedłożonych propozycji pojawiły się między innymi wprowadzenie jednolitego systemu orzecznictwa o niepełnosprawności. Jak powiedział Adam Hadław, ekspert do spraw problematyki pracodawców referując założenia do zmian w ustawie – orzeczenie o niepełnosprawności powinno być zindywidualizowane i uwzględniać specjalne potrzeby zawodowe osób niepełnosprawnych, szkolenia czy zastosowanie np. skróconego czasu pracy lub wydłużonego urlopu.

 

Wśród zaproponowanych zmian można również wymienić dość rewolucyjną propozycję utworzenia ZFRON w zakładach otwartego rynku pracy posiadających wymagany wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych np. u pracodawców zatrudniających co najmniej 25 albo 15 etatów i 25 % osób niepełnosprawnych.

 

W opinii twórców dokumentu takie rozwiązanie wsparłoby rehabilitację oraz zachęciło do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych – twierdzi Adam Hadław.

 

Wśród wielu innych zmian pojawiła się również propozycja dodatkowej kwoty (premii) dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych dla pracodawcy, który osiąga bardzo wysoki wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Jej celem miałoby być zachęcenie pracodawców do tworzenia nowych miejsc pracy i zapewnienie gwarancji bezpieczeństwa dla pracodawców zatrudniających większą ilość osób niepełnosprawnych.

 

Przedstawiając propozycje pracodawcy podkreślili konieczność zmian również w innych aktach prawnych.

 

Konferencja trwa. O jej przebiegu będziemy Państwa informować.

 

Założenia do ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

 

POPON_konferencja_senat_8,5,2014 POPON_konferencja_senat_8,5,2014
POPON_konferencja_senat_8,5,2014 POPON_konferencja_senat_8,5,2014
POPON_konferencja_senat_8,5,2014 POPON_konferencja_senat_8,5,2014
POPON_konferencja_senat_8,5,2014 POPON_konferencja_senat_8,5,2014

Źródło: www.popon.plFacebook
LinkedIn
Skip to content