Dzisiaj we Wrocławiu spotkanie dotyczące przepisów w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych

Dzisiaj we Wrocławiu spotkanie dotyczące przepisów w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych

W dniu dzisiejszym odbyło się we Wrocławiu kolejne spotkani z udziałem pracodawców, instytucji i organizacji pozarządowych. Z ramienia Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych spotkanie otworzył Jan Zając Prezes Zarządu Krajowego, który na wstępie powiedział, iż realizowany przez POPON projekt z zakresu dialogu społecznego nie ogranicza się tylko do samej dyskusji o systemie wsparcia zatrudniania osób niepełnosprawnych. Członkowie Organizacji poprzez szereg bardzo specjalistycznych szkoleń będą mogli podnieść swoje umiejętności i kompetencje z zakresu wystąpień publicznych, negocjacji oraz dialogu społecznego, co znacznie zwiększy skuteczność naszych działań.

Myślę, że nadszedł czas na nowe otwarcie, na świeże spojrzenie a w konsekwencji próbę określenia nowego systemu wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych. (…) Powinno pojawić się też wiele nowatorskich pomysłów. (…) – powiedział Krzysztof Pater, ekspert Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu, prowadzący jeden z paneli na spotkaniu w ramach projektu Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Dialog Społeczny

Dr Tomasz Kasprzak, specjalista w zakresie rynku pracy i dialogu społecznego zwrócił uwagę, że Polska jest krajem młodej demokracji, gdzie ciągle funkcjonuje konfliktowy model negocjacji, nastawiony na maksymalizację własnych korzyści kosztem pozostałych stron dialogu. Zauważył, iż: logika nakazuje postawić pytanie po co wymienia się informacje, konsultuje i negocjuje pewne sprawy. Ma to służyć zawarciu porozumienia godzącego interesy, które zwykle bywają sprzeczne i taki jest cel między innymi spotkań zainicjowanych przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

W dalszej części spotkania kilkudziesięcioosobowa grupa zgromadzonych przedstawicieli różnych stron dialogu społecznego wypracowywała nowe założenia dotyczące przepisów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Kolejne spotkanie odbędzie się w Łodzi 24 lutego. Serdecznie zapraszamy