ECHO DNIA – PODKARPACIE: Pomogą niepełnosprawnym w zdobyciu zatrudnienia

ECHO DNIA – PODKARPACIE: Pomogą niepełnosprawnym w zdobyciu zatrudnienia

Między innymi mieszkańcy powiatu tarnobrzeskiego -niepełnosprawni studenci ostatniego roku studiów oraz absolwenci szkół wyższych mogą przystąpić do projektu unijnego mającego na celu pomoc im w zdobyciu zatrudnienia.

Projekt „Technologia – Efektywność – Kompetencje – Aktywizacja czyli Teka Absolwenta – Kompleksowy program wsparcia osób niepełnosprawnych z wyższym wykształceniem w zdobyciu zatrudnienia” realizuj e Fundacja Aktywizacji i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, której fundatorem i założycielem j est Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych POPON, Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Absolwent”.

Wszystkie osoby niepełnosprawne otrzymają wsparcie -pomoc w zaplanowaniu i wdrożeniu indywidualnej ścieżki kariery zawodowej. Dodatkowo osoby niepełnosprawne ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą liczyć na dodatkowe wsparcie, takie jak bezpłatne kursy i szkolenia zawodowe w tym między innymi kurs prawa jazdy, kursy językowe, kursy projektowania graficznego. Mogą też liczyć na sfinansowanie zdobycia uprawnień zawodowych w tym między innymi licencja wyceny nieruchomości, uprawnienia elektryczne, trzech miesięcznych staży zawodowych ze stypendium stażowym oraz w uzasadnionych przypadkach wraz z dodatkiem motywacyjnym, wsparcie zatrudnienia i samo zatrudnienia (wsparcie pomostowe dla osób zakładających własną działalność gospodarczą).

Fundacja zapewnia wsparcie trenera pracy, doradcy zawodowego, psychologa, prawnika. Projekt realizowany jest od 15 grudnia 2017 roku do 31 marca 2019 roku. Wszystkie działania realizowane w ramach Projektu są bezpłatne dla beneficjenta.Deklaracja zgłoszeniowa online: http://www.fazon.pl/index.ph p option=comproform s&view =form&jid=l&Itemid=l47

Informacje:

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych oddział Rzeszów, ulica Rejtana 10/pokój 315 telefon 17 85 77 556

Autor: Marcin Radzimowski

Źródło: Echo Dnia – PodkarpacieFacebook
LinkedIn
Skip to content