Echo Katolickie: Wyróżnienie za rehabilitację dla ZAZ!

Echo Katolickie: Wyróżnienie za rehabilitację dla ZAZ!

Zakład Aktywności Zawodowej prowadzony przez Caritas Diecezji Siedleckiej został wyróżniony na szczeblu regionalnym w konkursie „Lodołamacze 2021” w kategorii „rehabilitacja społeczno-zawodowa”.

Jednostka działa na zasadach ekonomii społecznej i zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami, angażując je zawodowo w gastronomii i odnowie biologicznej.

Konkurs „Lodołamacze”, organizowany przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, od 16 lat nagradza pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne i podejmujących różne inicjatywy. Mogą się do niego zgłaszać lub być nominowane: firmy, instytucje i osoby, dla których priorytetem jest wrażliwość, eliminowanie barier i podziałów społecznych względem osób z niepełnosprawnościami.

Konkurs podzielony został na dwa etapy: regionalny – wyłaniający laureatów w poszczególnych rejonach kraju oraz centralny, w którym finaliści zmierzą się w walce o laur „Lodołamaczy 2021”. Ma on następujące kategorie: „zatrudnienie chronione”, „rehabilitacja społeczno-zawodowa”, „otwarty rynek pracy”, „instytucja”, „przyjazna przestrzeń”, „zdrowa firma”, „dziennikarz bez barier”.

Łódzka, mazowiecka, wielkopolska, zachodniopomorska, regionalna gala XVI Edycji Konkursu „Lodołamacze” odbyła się w Łodzi 6 września. ZAZ reprezentowała Aleksandra Gallus, zastępca kierownika ZAZ CDS w Siedlcach.

– To wyróżnienie to wspaniały ukłon w stronę ZAZ. Na tle tylu zacnych nominowanych instytucji to naprawdę zaszczyt. W trakcie 13 lat istnienia ostatnie dwa lata były trudne. Społeczne wycofanie wywołane pandemią, niemożność prowadzenia działalności w pełni – odczuliśmy to wszyscy. To wyróżnienie dodaje wiatru w skrzydła, że trzeba, że jesteśmy potrzebni, że warto… To docenienie, zwłaszcza w tej kategorii „rehabilitacja społeczno-zawodowa”, wzmacnia w nas poczucie, że ZAZ spełnia rzetelnie swoją kluczową funkcję. Czuję ogromną radość i dumę, że zostaliśmy zauważeni przez tak szanowne gremium – mówi A. Gallus.

To już kolejny sukces Caritas Diecezji Siedleckiej. Organizacja zajęła w 2018 r., w etapie regionalnym, trzecie miejsce i brązowy medal w kategorii „Instytucja”, a w 2009 r. – pierwsze miejsce i zyskała statuetkę „Lodołamacza” (m.in. za aktywizację osób z niepełnosprawnościami w ZAZ).

Więcej informacji o konkursie „Lodołamacze” można znaleźć na stronie www.lodolamacze.info.pl.

Kontakt: Zakład Aktywności Zawodowej Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach, ul. Chopina 10, www.zaz-siedlce.pl, tel. 519-110-130.

Anna Nowińska