Ekspres Jedynki: Monika Bugajewska-Tykarska Prezes Fundacji Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych o XVIII edycji Lodołamaczy