Eswinoujscie.pl: Przełamują lód obojętności. – Regionalne Lodołamacze 2019

Eswinoujscie.pl: Przełamują lód obojętności. – Regionalne Lodołamacze 2019

Przełamują lód obojętności.

Regionalne „Lodołamacze 2019” przyznane To wyróżnienia dla osób i instytucji, które przełamują bariery i tworzą miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Wśród laureatów są przedstawiciele z Pomorza Zachodniego!

Statuetki dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie – „Lodołamacze” przyznawane są od 14 lat przez Fundację Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Organizatorzy konkursu przełamują stereotypy i uprzedzenia związane z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością, ale też zachęcają do tworzenia nowych miejsc pracy oraz podnoszenia standardów stanowisk już istniejących. Konkurs rozstrzygany jest w sześciu kategoriach: „Zatrudnienie Chronione”, „Otwarty Rynek Pracy”, „Instytucja, Przyjazna Przestrzeń”, „Zdrowa Firma” i „Dziennikarz bez Barier”. Przyznawane są też nagrody w kategoriach specjalnych: „Superlodołamacz” i „Lodołamacz Specjalny”. Podzielony został na dwa etapy: regionalny oraz centralny.

W regionalnym etapie konkursu, obejmującym województwa: łódzkie, mazowieckie, wielkopolskie oraz zachodniopomorskie, wśród laureatów znaleźli się przedstawiciele z Pomorza Zachodniego.

– Niepełnosprawność nie powinna odbierać szansy na zdobycie zatrudnienia, samodzielność ekonomiczną, rozwijanie zainteresowań, uczestnictwo w życiu społecznym. Dlatego priorytetem dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego jest zmniejszanie dystansu w dostępie do usług, w tym także do pracy i rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnością. Gratuluję wszystkim wyróżnionym, to docenienie Waszej ciężkiej, codziennej pracy – mówi marszałek Olgierd Geblewicz.

W kategorii „Zatrudnienie Chronione” wyróżniono Gminę Goleniów – Zakład Aktywności Zawodowej w Goleniowie (II miejsce i srebrny medal) oraz Zakład Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu (III miejsce i brązowy). Komisja konkursowa doceniła także Książnicę Pomorską im. Stanisława Staszica w Szczecinie w kategorii „Instytucja”. Jedna z największych bibliotek w Polsce dostosowana jest do wymagań osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz mających problem ze wzrokiem. W instytucji pracują osoby z niepełnosprawnością. W Książnicy od wielu lat funkcjonuje także Centrum Aktywności Kulturalnej Osób Niesprawnych Wzrokowo. W marcu 2018 r. Książnica Pomorska podpisała umowę o współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz wsparcia osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami psychicznymi „A to my”, użyczając Stowarzyszeniu pomieszczenia na działalność statutową, w tym rehabilitacyjną i aktywizacji zawodowej poprzez prowadzenie punktu usług reprograficznych.

Barbara Jaskierska, przewodnicząca Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie otrzymała wyróżnienie w kategorii „Lodołamacz Specjalny”. W kategorii „Dziennikarz bez barier” zwyciężył Mateusz Tomaszewicz z redakcji Radio ESKA Szczecin. Pełna lista laureatów dostępna jest na stronie internetowej: www.lodolamacze.info.pl

Wyróżnienie dla Zakładów Aktywności Zawodowej z województwa cieszy podwójnie, ponieważ priorytetem dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego jest zmniejszanie dystansu w dostępie do usług, w tym także do pracy i rehabilitacji, dla osób z niepełnosprawnościami. Obecnie region znajduje się na trzecim miejscu zarówno pod względem liczby tego typu placówek, jak i oferowanych miejsc pracy. We wszystkich dziewięciu jednostkach przygotowano 757 stanowisk pracy, w tym 552 dla osób z niepełnosprawnościami. Oferują one szeroki wachlarz możliwości zatrudnienia, wykraczający poza standardowe usługi – gastronomiczne, sprzątania czy utrzymania zieleni. Nowe ZAZ-y rozpoczęły działalność w: Goleniowie, Juchowie, Wałczu, Choszcznie oraz Gryfinie. Wcześniej takie placówki funkcjonowały w Dobrej, Kamieniu Pomorskim, Kołobrzegu oraz w Stargardzie. Dla porównania, w roku 2008 ZAZ-y w regionie oferowały zaledwie 94 miejsca pracy.

– Zależy nam, żeby tego typu placówki były dostępne w każdym powiecie, dlatego to jeden z głównych kierunków przyjętego rozwoju społecznego województwa zachodniopomorskiego. W kwietniu 2017 r., Sejmik uchwalił wojewódzki program „Region Wyrównanych Szans”, który ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami – dodaje marszałek Geblewicz.

Warto też dodać, że w powstaniu wyróżnionej placówki w Goleniowie, pomogła dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego (ponad 9 mln zł). Jej pracownicy zajmują się m.in. usługami gastronomicznymi, pralniczymi, poligraficznymi, prowadzeniem myjni samochodowej i utrzymaniem zieleni. Pomysłem na udane funkcjonowanie zakładu jest sąsiedztwo i współpraca z firmami znajdującymi się w Goleniowskim Parku Przemysłowym. W ZAZ-ie pracuje obecnie 140 osób, w tym 101 z niepełnosprawnością.

ZAZ w Kołobrzegu może pochwalić się dłuższą historią – działa od 2003 r. Zatrudnia 67 osób, w tym 49 z niepełnosprawnością i specjalizuje się w gastronomii, krawiectwie, pielęgnacji terenów zielonych i poligrafii. Dział gastronomiczny jest w stanie przygotować ok. 450 posiłków obiadowych dziennie oraz dysponuje 5 salami, w tym 3 klimatyzowanymi, przystosowanymi do organizacji imprez okolicznościowych, konferencji i szkoleń. Zajmuje się również realizacją zamówień związanych z organizacją i obsługą imprez cateringowych i plenerowych nawet dla 300 osób.

Uroczysta ogólnopolska gala podsumowująca konkurs odbędzie się 26 września 2019 w Zamku Królewskim w Warszawie. Konkurs Lodołamacze 2019 odbywa się pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP, Pani Agaty Kornhauser-Dudy.

Biuro Prasowe Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Źródło: http://www.eswinoujscie.plFacebook
LinkedIn
Skip to content