Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON zaprasza na konferencję inaugurującą Lodołamacze 2023 – 16 czerwca 2023 r. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON zaprasza na konferencję inaugurującą Lodołamacze 2023 – 16 czerwca 2023 r. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON zaprasza na konferencję inaugurującą  Lodołamacze 2023
– inauguracja Konkursu i Kampanii na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych

16 czerwca 2023 r. godz. 1100-1200
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, sala 145

Pracodawca odpowiedzialny społecznie zmienia świat na lepsze –
Wystartowała 18 edycja Kampanii Społecznej Lodołamacze 2023

 

Do udziału w konferencji inauguracyjnej Lodołamacze 2023 zaproszeni zostali przedstawiciele różnych środowisk zaangażowanych w rehabilitację społeczną i zawodową, Lodołamacze, przedsiębiorcy, ubiegłoroczni laureaci Konkursu oraz media.

 

W programie:

 • prezentacja Kampanii i Konkursu Lodołamacze – nowa kategoria konkursu
 • zmiany na rynku pracy osób niepełnosprawnych
 • przykład firmy przełamującej bariery w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych

Konkurs Lodołamacze wkroczył w symboliczną dorosłość. Lodołamacze w kruszeniu barier na rynku pracy są prawdziwymi specjalistami. Ideą Konkursu jest  „łamanie” stereotypów, uprzedzeń, a przed wszystkim lodów obojętności na los osób z niepełnosprawnością, w szczególności na rynku pracy. Misja przełamywania lodów zawsze wymaga pewnego wysiłku. Także w naszym życiu codziennym, w biznesie,  administracji,  warto takie zabiegi uwalniania nurtów, przeprowadzać.

Konkurs przez te wszystkie lata pozwolił nam na docenienie dziesiątek firm, osób i instytucji. Stał się marką, a statuetka Lodołamacza jest symbolem pozytywnych zmian w świadomości naszego społeczeństwa, otwartości i zaangażowania. O tym, jak ważny jest to konkurs i jak dużo znaczy w nim udział i nagroda świadczą dziesiątki, setki zgłoszeń w każdej edycji.

Kiedyś zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami odbierało się jako wyraz filantropii. Dzisiaj wiąże się to z przyjęciem odpowiedzialności społecznej, która staje się kanonem polityki personalnej i czymś oczywistym dla większości firm.

Pierwsze edycje konkursu promowały pracodawców, którzy tylko zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami, dzisiaj rozszerzamy formułę wrażliwości społecznej. Wrażliwość społeczna jest pojęciem o wiele szerszym, wiąże się z szeregiem działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, odpowiedzialnością za innych ludzi, klimat i naszą planetę.

W tym roku wprowadziliśmy nową kategorię:

Pracodawca Odpowiedzialny Społecznie – Zrównoważony rozwój biznesu ( CSR/ESG)

Pracodawca, który prowadzi swoją działalność w sposób odpowiedzialny społecznie, ma realny wpływ na to, co dzieje się wokół niego. Oznacza to, że może on działać nie tylko na rzecz swoją i swoich pracowników, lecz także uwzględniać potrzeby otoczenia . To pracodawca, który dba o kwestie społeczne i środowiskowe.

 

Podsumowanie:

Forma konkursu ma za zadanie uhonorować i docenić pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami, ale nie tylko. Poniżej wszystkie kategorie Konkursu.

 • Zatrudnienie Chronione,
 • Otwarty Rynek Pracy
 • Rehabilitacja społeczno-zawodowa
 • Instytucja
 • Przyjazna przestrzeń -Dostępność
 • Zdrowa Firma
 • Dziennikarz bez barier
 • Pracodawca Odpowiedzialny Społecznie – Zrównoważony rozwój biznesu ( CSR/ESG)

 

Kategoria specjalna:

 • Super Lodołamacz
 • Lodołamacz Specjalny

Zasady uczestnictwa w Konkursie.

Powołana przez Organizatora Kapituła Konkursu będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem konkursu, a także rozstrzygnie konkurs w głosowaniu.

Kandydaci mogą zgłaszać się we wszystkich kategoriach poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego, który znajdującego się na stronie internetowej www.lodolamacze.info.pl .


Konkurs rozpoczął się 12 maja 2023 r.
Zbieranie zgłoszeń do Konkursu będzie trwało do 15 sierpnia. We wrześniu będą miały miejsce 4 regionalne rozstrzygnięcia Konkursu. Ogólnopolskich laureatów Konkursu poznamy 12 października podczas Gali Ogólnopolskiej w Zamku Królewskim w Warszawie.

 

 

 

 

 

Konkurs Lodołamacze odbywa się pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP, Pani Agaty Kornhauser-Dudy.

 

 

 

Link do regulaminu

Link do formularzy

Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie zamieszczonym na stronie www.lodolamacze.info.pl

Prosimy o potwierdzenie obecności do 8 czerwca na adres rzecznik@popon.pl

 Facebook
LinkedIn
Skip to content