Gazeta Kołobrzeska: Za wrażliwość społeczną

Gazeta Kołobrzeska: Za wrażliwość społeczną

Do Kołobrzegu trafi statuetka „Lodołamacze 2019″. To wyróżnienie dla osób i instytucji, które przełamują bariery i tworzą miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami

Statuetki dla pracodawców wrażliwych społecznie – „Lodołamacze” przyznawane są od 14 lat przez Fundację Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Organizatorzy konkursu przełamują stereotypy i uprzedzenia związane z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością, ale też zachęcają do tworzenia nowych miejsc pracy oraz podnoszenia standardów stanowisk już istniejących. Konkurs rozstrzygany jest w sześciu kategoriach: „Zatrudnienie Chronione”, „Otwarty Rynek Pracy”, „Instytucja,

Przyjazna Przestrzeń”, „Zdrowa Firma” i „Dziennikarz, bez Barier”. Przyznawane są też nagrody w kategoriach specjalnych: „Superlodołamacz” i „Lodołamacz Specjalny”. Konkurs podzielony jest na dwa etapy: regionalny oraz centralny. W regionalnym etapie konkursu, obejmującym województwa: łódzkie, mazowieckie, wielkopolskie oraz zachodniopomorskie, wśród laureatów znaleźli się przedstawiciele z Pomorza Zachodniego. W kategorii,.Zatrudnienie Chronione” wyróżniono gminę Goleniów – Zakład Aktywności Zawodowej w Goleniowie (II miejsce i srebrny medal) oraz Zakład Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu (III miejsce i brązowy).

ZAZ w Kołobrzegu funkcjonuje od 2003 roku. Placówka zatrudnia 67 osób, w tym 49 z niepełnosprawnością i specjalizuje się w gastronomii, krawiectwie, pielęgnacji terenów zielonych i poligrafii. Dział gastronomiczny jest w stanie przygotować ok. 450 posiłków obiadowych dziennie oraz dysponuje 5 salami, w tym 3 klimatyzowanymi, przystosowanymi do organizacji imprez okolicznościowych, konferencji i szkoleń. Zajmuje się również realiza-cjązamówień związanych z organizacją i obsługą imprez cateringowych i plenerowych nawet dla300 osób.

Uroczysta ogólnopolska gala podsumowująca konkurs odbędzie się 26 września 2019 w Zamku Królewskim w Warszawie. Konkurs Lodołamacze 2019 odbywa się pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP, pani Agaty Kornhauser-Dudy.

Anna Buchner-Wrońska
Źródło: Gazeta Kołobrzeska