Gazeta Pomorska: Przełamują bariery. Lodołamacze 2019 wyłonieni. Oto laureaci z Kujaw i Pomorza [zdjęcia]

Gazeta Pomorska: Przełamują bariery. Lodołamacze 2019 wyłonieni. Oto laureaci z Kujaw i Pomorza [zdjęcia]

„Lodołamacze” to konkurs organizowany corocznie od 2006, adresowany do pracodawców, instytucji i organizacji, a mający na celu przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, jak również promujący tworzących odpowiednie warunki pracy dla takich osób. 16 września w Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy odbył się regionalny finał tego konkursu.

W tym roku, w kategorii Zakład Pracy Chronionej, I miejsce i statuetkę LODOŁAMACZ 2019 otrzymała Handlowa Spółdzielnia Inwalidów w Grudziądzu.

Firma została założona przez osoby niepełnosprawne pod koniec lat 50 tych. Zajmuje się handlem tradycyjnym artykułów spożywczych. Firma stara się wspierać producentów lokalnych i przyczyniać się do rozwoju marek rodzinnych. Jest to niewielką firma handlową działająca w trudnym terenie i wymagającej branży. W firmie zatrudnionych jest 28 osób niepełnosprawnych. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi 50 %. W 2018 r w firmie powstały 2 nowe miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych.

Instytucja
W kategorii Instytucja, I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2019 odebrała Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy. WSG jest najstarszą niepubliczną Uczelnią w Bydgoszczy. Działa w oparciu o koncepcję uniwersytetu przedsiębiorczości, w modelu organizacji uczącej się. Filarami działalności Wyższej Szkoły Gospodarki, są umiejętności, kompetencje i praktyczne ich zastosowanie. WSG jest organizacją non profit. Wszystkie fundusze przeznaczane są na rozwój Uczelni. Spośród 287 pracowników uczelni 18 to osoby niepełnosprawne; tym samym uczelnia osiąga 6 % wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych. WSG prowadzi wiele akcji i projektów które mają na celu rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych.

II miejsce i srebrny medal w tej samej kategorii przypadł Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi jest jednostką organizacyjną samorządu powiatowego. Realizuje ustawowe zadania z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji osób niepełnosprawnych, wsparcia rodziny. PCPR w Tucholi bardzo szeroko realizuje różne działania pozastatutowe – korzysta ze środków europejskich realizując różne projekty. Aby lepiej wykorzystać możliwości aplikowania o środki zewnętrzne PCPR powołał Stowarzyszenie „Jak w Rodzinie”, którego członkami są pracownicy, oraz rodziny zastępcze. Z inicjatywy Kierownictwa PCPR w Tucholi powstał Zakład Aktywności Zawodowej. Centrum prowadzi różnego rodzaju działalność charytatywną, wolontariat, współdziała ze szkolnymi klubami wolontariuszy oraz z innymi organizacjami działającymi na rzecz mieszkańców powiatu tucholskiego, po to, aby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby mieszkańców powiatu tucholskiego. W PCPR zatrudnione są 2 osoby niepełnosprawne.

III miejsce i brązowy medal dostało Towarzystwo Rodziców Dzieci Specjalnej Troski, Warsztat Terapii Zajęciowej w Brodnicy. Towarzystwo Rodziców Dzieci Specjalnej Troski od 1998 r . prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej w Brodnicy. W placówce zatrudniono 50 osób z niepełnosprawnością oraz 17 instruktorów (czworo z nich posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności). W placówce organizuje się różnorodne formy zajęć rehabilitacyjno – rewalidacyjnych jak również szeroko pojętą rehabilitację zawodową. Towarzystwo Organizuje Ogólnopolskie Festiwale Artystyczne Osób Niepełnosprawnych; WTZ jest organizatorem ogólnopolskich turniejów w kręgle, prowadzi systematyczną rehabilitację medyczną i zajęcia sportowe.

I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2019 otrzymał Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim. Placówka wyposażona jest w wysokim standardzie, posiada nowoczesny sprzęt multimedialny oraz świetną bazę terapeutyczną. Obiekt wyposażony jest w windę, posiada szerokie ciągi komunikacyjne, nie posiada barier architektonicznych. Placówka realizuje też dowóz własnym samochodem dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Warsztat jest bezpłatną placówką pobytu dziennego.

Super Lodołamacz
SUPER LODOŁAMACZ 2019 trafił do Arkadii Fundacji na rzecz osób Niepełnosprawnych z Torunia. Fundacja działa od 1993. W swoich działaniach skupia się na rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, z niepełnosprawnością intelektualną. Fundacja prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Mieszkanie wspomagane. Jako pierwsi w regionie wdrożyli model zatrudnienia wspomaganego tj. zatrudnienia osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnością intelektualną na otwartym rynku pracy przy współpracy trenera pracy. Dzięki działaniom fundacji udało się zatrudnić i utrzymać zatrudnienie 62 osobom z niepełnosprawnością intelektualną.

Wyróżnienie otrzymała Fundacja Pro Omnis z Bydgoszczy. Fundacja została założona w 2009 r. Posiada status przedsiębiorstwa społecznego, co oznacza ze zyski z działalności biznesowej przekazywane są na cele społeczne. Fundacja prowadzi dzienne domy pobytu dla osób starszych, opiekę nad dziećmi, posiada certyfikat „Zakup prospołeczny” na posiłki dedykowane osobom ze szczególnymi wymaganiami zdrowotnymi. Fundacja realizuje projekt talerz dla seniora. celem akcji jest zebranie środków na ufundowanie obiadu dla Seniorów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji zdrowotnej lub życiowej. Beneficjentami są osoby wytypowane z listy udostępnionej przez Fordoński MOPS.

Lodołamacz specjalny
Statuetkę LODOŁAMACZ SPECJALNY 2019 dostała Jolanta Pisarska-Bitowt. Pani Jola Od 2001 roku zajmuje się pisaniem wniosków o dofinansowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, dzięki czemu uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z województw kujawsko-pomorskiego, warmińsko – mazurskiego, pomorskiego, zachodnio – pomorskiego i wielkopolskiego mieli i mają możliwość brania udziału w Letnich Kursach Wsparcia organizowanych dla nich z funduszy PFRON. Promuje działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – w latach 2006 i 2008 – 2010, ukazało się na antenie TVP Oddział w Bydgoszczy 36 odcinków audycji telewizyjnej „Sąsiedzi” propagującej działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Od. 12 lat w imieniu organizacji pozarządowych występuje do PFRON o dotacje w ramach kolejnych konkursów i dzięki temu staje się menadżerem Koncertów z okazji Międzynarodowego Dnia Osoby Niepełnosprawnej, w których co roku bierze udział około 800 niepełnosprawnych widzów. Wspiera rodziny osób niepełnosprawnych – jest organizatorem ogólnopolskich sesji popularno-naukowych dla terapeutów pracujących w WTZ- ach oraz dla rodzin uczestników zajęć w WTZ. Od roku 2007 koordynuje specjalne sesje osób niepełnosprawnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Do roku 2018 była koordynatorem corocznych obchodów Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.Od roku 2018 jest Przewodniczącą Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko – Pomorskiego i członkinią rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kuj-Pom. Prezes Stowarzyszenia AKCJA ZDROWIE. Pełnomocnik rektora WSB ds. studentów niepełnosprawnych.

 

Autor: Agnieszka Domka-Rybka
Źródło: https://pomorska.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content