Gazeta Wrocławska: Do 15 sierpnia można zgłaszać kandydatów w konkursie Lodołamacze 2019

Gazeta Wrocławska: Do 15 sierpnia można zgłaszać kandydatów w konkursie Lodołamacze 2019

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych – już od 14 lat przyznaje prestiżowe statuetki dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie – Lodołamacze. Trwa kolejna edycja konkursu.

Istotą Kampanii jest przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, integracja tej grupy osób i stworzenie im szansy na pełne uczestnictwo w życiu społecznym, zachęta do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz podnoszenia standardu już istniejących stanowisk.

Organizatorzy chcą, aby idea konkursu zainteresowała również tych pracodawców, którzy z problematyką zatrudniania osób niepełnoprawnych jeszcze się nie zetknęli.

Kandydatów do miana Lodołamacz 2019 można zgłaszać do 15 sierpnia w następujących kategoriach:

– Zatrudnienie Chronione

– Otwarty Rynek Pracy

– Instytucja

– Przyjazna Przestrzeń

– Zdrowa Firma

– Dziennikarz bez Barier.

Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie http://www.lodolamacze.info.pl

Przypomnijmy, że Ww ciągu 13 lat trwania konkursu udział w nim wzięło ponad 4500 firm. Kapituły konkursu przyznały 73 nagrody oraz 33 wyróżnienia.

Autor: Waldemar Wylęgalski

Źródło: https://gazetawroclawska.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content