Gazeta Wrocławska: Patrycja Kamola została ambasadorem Lodołamaczy 2021

Gazeta Wrocławska: Patrycja Kamola została ambasadorem Lodołamaczy 2021

Niewiele czasu już zostało, aby zgłosić swój udział lub wybranego kandydata do udziału w 16 Edycji Kampanii Społecznej Lodołamacze 2021. Zgłoszenie można przesłać do 15 sierpnia. Ambasadorem Konkursu została pochodząca z Legnicy Patrycja Kamola – wokalistka, instrumentalistka, kompozytorka i autorka tekstów.

– Kampania na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych Lodołamacze propaguje ideę likwidacji barier przez przedsiębiorstwa, instytucje, osoby oraz wspiera aktywizację osób z niepełnosprawnością do pełnoprawnego funkcjonowania w codziennym życiu – mówi Patrycja Kamola, Ambasador Konkursu Lodołamacze.

Istotą Kampanii jest przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, integracja tych osób i stworzenie im szansy na pełne uczestnictwo w życiu społecznym, zachęta do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz podnoszenia standardu już istniejących stanowisk.

Organizatorzy chcieliby, aby ideą konkursu zainteresowali się również ci pracodawcy, którzy z problematyką zatrudniania osób niepełnoprawnych jeszcze się nie zetknęli, by poprzez wymianę doświadczeń mogli się przekonać, że osoby z niepełnosprawnością są wspaniałymi pracownikami zaangażowanymi w sprawy firmy.

Konkurs przez te wszystkie lata pozwolił na docenienie dziesiątek firm, osób i instytucji. Stał się marką, a statuetka Lodołamacza jest symbolem otwartości i zaangażowania. Przystąpienie do konkursu będzie nie tylko wyróżnikiem wrażliwości i solidarności społecznej, ale też elastyczności w działaniu i nowoczesnego podejścia do polityki zatrudnienia, bowiem troska o drugiego człowieka jest jedną z najwyższych wartości.

Do 15 sierpnia można zgłaszać się do tytułu „Lodołamacze 2021” w następujących kategoriach:
• Zatrudnienie Chronione

• Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa

• Otwarty Rynek Pracy

• Instytucja

• Przyjazna Przestrzeń

• Zdrowa Firma

• Dziennikarz bez Barier

Konkurs Lodołamacze odbywa się pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP, Pani Agaty Kornhauser-Dudy i podzielony został na dwa etapy: regionalny oraz centralny. Statuetki zostaną przyznane w 7 kategoriach, na laureatów bieżącej 16 edycji Konkursu czekają również 2 kategorie specjalne „Superlodołamacz” i „Lodołamacz Specjalny”.

– Prestiżową nagrodą Lodołamacza 2021 zostaną wyróżniane firmy podczas uroczystej Gali, która odbędzie się 7 października 2021 w Zamku Królewskim w Warszawie. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.lodolamacze.info.pl– dodaje Patrycja Kamola.

 

źródło: https://gazetawroclawska.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content