Gorzów.com: Ruszyła XI edycja Konkursu dla pracodawców wrażliwych społecznie – LODOŁAMACZE 2016

Gorzów.com: Ruszyła XI edycja Konkursu dla pracodawców wrażliwych społecznie – LODOŁAMACZE 2016

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych i Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych ogłosili start XI edycji Konkursu Lodołamacze.

Konkurs skierowany jest do pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Organizatorzy poszukują firm otwartych na ich zatrudnianie, a przy tym wyjątkowych, zaangażowanych i promujących niepełnosprawnych pracowników oraz tych, którzy mają świadomość, iż prowadzenie odpowiedzialnego biznesu nie tylko przynosi korzyści ich firmom, ale wiedzą, jak duże znaczenie w procesie rehabilitacji i integracji pełno- i niepełnosprawnych ma praca.

Istota konkursu Lodołamacze:

  • przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych,
  • integracja osób niepełnosprawnych i stworzenie im szansy na pełne uczestnictwo w życiu społecznym,
  • promocja przedsiębiorstw, które wyróżniają się profesjonalną polityką personalną, otwartą na problemy osób niepełnosprawnych,
  • zachęta do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz podnoszenia standardu już istniejących stanowisk.

W konkursie pracodawcy mogą startować w trzech kategoriach:

  1. Zatrudnienie Chronione – pracodawcy posiadający status zakładu pracy chronionej oraz zakłady aktywności zawodowej,
  2. Otwarty Rynek Pracy – przedsiębiorcy otwartego rynku pracy (bez względu na formę prawną), w tym również stowarzyszenia, fundacje prowadzące działalność gospodarczą i fundacje posiadające status przedsiębiorcy,
  3. Instytucja – pracodawcy niebędący przedsiębiorcami, w tym również stowarzyszenia, organizacje i fundacje nieprowadzące działalności gospodarczej.

Konkurs składa się z dwóch etapów: Regionalnego i Centralnego. W pierwszym etapie niezależne Kapituły, na podstawie nadesłanych materiałów, dokonają analizy i wyłonią finalistów regionalnych. Zwycięzcy I Etapu automatycznie przechodzą do Centralnego Etapu Konkursu, w którym Kapituła wyłoni ogólnopolskich Lodołamaczy 2016.

Zgłoszenia konkursowe można nadsyłać do dnia 30 lipca 2016 r. Podsumowanie i wręczenie nagród pierwszego etapu konkursu w poszczególnych regionach nastąpi w okresie od 1 września do 25 września 2016 r. Ogólnopolskich laureatów Konkursu poznamy 29 września 2016 r. podczas Wielkiej Gali LODOŁAMACZY.

W tym roku Patronat Honorowy Regionalnego Etapu Konkursu Lodołamacze 2016 – Region Wielkopolsko-Lubuski objął Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak.

Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz wszelkie przydatne informacje i szczegóły dotyczące udziału w konkursie można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: http://www.lodolamacze.info.pl/

Źródło: http://www.gorzow.com