II Kongres Pracodawców Osób Niepełnosprawnych – 23 maja 2017 r. Sejm RP – Stanowisko Pracodawców

II Kongres Pracodawców Osób Niepełnosprawnych – 23 maja 2017 r. Sejm RP – Stanowisko Pracodawców

W dniu 23 maja w Sali kolumnowej Sejmu RP odbył się II Kongres Pracodawców Osób Niepełnosprawnych „Kierunki zmian w systemie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych”.

II Kongres Pracodawców Osób Niepełnosprawnych - 23 maja 2017 r. Sejm RP

Trzeba takich zmian, aby pracodawcy nie bali się zatrudniać osób niepełnosprawnych. Trzeba pamiętać, że obecny system jest archaiczny i bazuje na rozwiązaniach wprowadzanych w 1991 roku. Pracodawcy boją się pułapek związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych– podkreślił Jan Zając– Prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

W Kongresie uczestniczyli parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele środowisk zaangażowanych w rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych, pracodawcy oraz organizacje pozarządowe.

II Kongres Pracodawców Osób Niepełnosprawnych - 23 maja 2017 r. Sejm RP

Przemówienia wygłosili Krzysztof Michałkiewicz Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Urszula Rusecka Zastępca Przewodniczącej Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Robert Kwiatkowski Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Barbara Pokorny- Przewodnicząca Rady Krajowej Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Jan Zając Prezes Zarządu Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Adam Hadław Dyrektor ds. problematyki pracodawców POPON.

Rząd rozpoczął prace nad zmianami dotyczącymi ułatwień w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

„Teraz jest szansa, że sytuacja się poprawi. Rząd bowiem pracuje nad zmianami w tym zakresie” -powiedział Krzysztof Michałkiewicz, pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych.

Zapowiedział, że na jesień zostanie przygotowana nowelizacja ustawy o rehabilitacji, która ma uprościć i odbiurokratyzować system oraz ułatwić osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie na rynku pracy.

Pracodawcy zgromadzeni na II Ogólnopolskim Kongresie Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przyjęli stanowisko w sprawie kierunków zmian w systemie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. W przyjętym stanowisku zwracają uwagę na konieczność zmian w ustawie o rehabilitacji, traktowania pracodawców jako rzetelnych partnerów i ustabilizowania systemu finansowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

 

 

 

Stanowisko pracodawców

Kontakt:

Anna Węgrzynowicz

Rzecznik Prasowy POPON

e-mail: organizacja@popon.pl

tel.: 508-113-203