II Kongres Zdrowia Pracodawców RP- Jan Zając uczestnikiem Kongresu

II Kongres Zdrowia Pracodawców RP- Jan Zając uczestnikiem Kongresu

 

26 kwietnia Prezes POPON Jan Zając uczestniczył w II Kongresie Zdrowia Pracodawców RP „Zdrowia a odpowiedzialny rozwój”.

 

II  Kongres Zdrowia Pracodawców RP- Jan Zając uczestnikiem Kongresu

II  Kongres Zdrowia Pracodawców RP- Jan Zając uczestnikiem Kongresu II  Kongres Zdrowia Pracodawców RP- Jan Zając uczestnikiem Kongresu
II  Kongres Zdrowia Pracodawców RP- Jan Zając uczestnikiem Kongresu II  Kongres Zdrowia Pracodawców RP- Jan Zając uczestnikiem Kongresu

Materiał filmowyFacebook
LinkedIn
Skip to content