Ile dni wolnych otrzyma niepełnosprawny pracownik w 2019 roku

Ile dni wolnych otrzyma niepełnosprawny pracownik w 2019 roku

Czas pracy osoby zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Tak obniżone normy czasu pracy nie mogą powodować obniżenia wysokości wynagrodzenia. Ponadto osobom z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.

Zgodnie z kodeksem pracy co do zasady czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym (art. 129 § 1), który zazwyczaj wynosi miesiąc.

Jak się oblicza wymiar czasu pracy? Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy oblicza się:

  • mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym
  • dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku
  • odejmując od otrzymanego wyniku po 8 godzin za każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela

 

Czytaj cały artykuł

Autor: Hubert Rabiega

Źródło: gazetaprawna.plFacebook
LinkedIn
Skip to content