Indywidualna rehabilitacja ma ułatwiać pracę. Pisze Dziennik Gazeta Prawna i zamieszcza komentarz eksperta POPON

Indywidualna rehabilitacja ma ułatwiać pracę. Pisze Dziennik Gazeta Prawna i zamieszcza komentarz eksperta POPON

Firmy mają wątpliwości, jakie wydatki ponoszone z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) powinny być zaliczone do pomocy indywidualnej, a które pokryte w ramach indywidualnych programów rehabilitacji (IPR).

 

W tej sprawie do biura pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych (BON) wystąpiła Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON).

 

240 tys. wyniosła liczba pracowników, których pensje w 2012 roku dotował PFRON – Ostatnie stanowiska biura wskazywały, że jeżeli dany wydatek może być sfinansowany z pomocy indywidualnej, to nie powinien być pokrywany z IPR – podkreśla Mateusz Brząkowski, doradca prawny POPON.

 

Dodaje, że skoro wydatki dopuszczalne w ramach programów rehabilitacji mają charakter otwarty, ale muszą służyć zmniejszaniu ograniczeń zawodowych, to w przedstawionym BON piśmie wskazane zostały konkretne przypadki, w sprawie których biuro miało zająć swoje stanowisko. Dotyczyły one skierowania pracownika na specjalistyczne leczenie wynikające z pogorszenia stanu zdrowia i przewlekłej choroby, wysłania go do szkoły w celu zdobycia zawodu oraz zwrotu kosztów dojazdu do pracy, jeżeli bariera komunikacyjna wynika z niepełnosprawności. Ostatni przykład odnosił się do utworzenia nowego stanowiska pracy wobec utraty zdolności do wykonywania jej na dotychczasowym (gdzie możliwe będzie kontynuowanie zatrudnienia).

 

Jak wynika z odpowiedzi udzielonej przez BON, ze względu na otwarty charakter wyliczenia wydatków dopuszczalnych do sfinansowania w ramach IPR może pokryć wszystkie koszty, które zakładowa komisja dzieląca środki ZFRON uzna za zasadne. Niemniej, jak wskazuje biuro, wydaje się, że tylko działanie dotyczące skierowania zatrudnionego do szkoły zawodowej może być na podstawie par. 2 ust 1 pkt 12 lit c rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (DzU. nr 245, poz. 1810 z późn zm.) sfinansowane jako służące pomniejszeniu ograniczeń zawodowych – Taka interpretacja BON oznacza, że wydatki ponoszone na leczenie, wyposażenie stanowiska pracy lub przezwyciężanie barier komunikacyjnych powinny być traktowane jako pomoc indywidualna – wyjaśnia Mateusz Brząkowski.

 

Źródlo: Dziennik Gazeta PrawnaFacebook
LinkedIn
Skip to content