Infor kadry: Lodołamacze – wzór pracodawcy niepełnosprawnych

Infor kadry: Lodołamacze – wzór pracodawcy niepełnosprawnych

Obecnie pracuje jedna na osiem niepełnosprawnych kobiet. Aktywizacja zatrudnienia niepełnosprawnych pań jest wiodącym motywem tegorocznego konkursu dla pracodawców – Lodołamacze 2013.

W Polsce za mało osób niepełnosprawnych aktywnie szuka pracy, dotyczy to głównie kobiet – twierdzi Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Dlatego aktywizacja zatrudnienia niepełnosprawnych pań jest wiodącym motywem tegorocznego konkursu dla pracodawców – Lodołamacze 2013.

Barbara Pokorny z Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zaznacza, że pracuje tylko jedna na osiem z niepełnosprawnych kobiet , toteż starania na rzecz ich zatrudnienia będą w konkursie docenione. Jak zaznacza Barbara Pokorny – kobiety niepełnosprawne na rynku pracy mają takie same problemy jak inne kobiety. Są zatrudniane zwykle na niższych stanowiskach i zarabiają mniej niż mężczyźni za tę samą pracę .

Pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych, Jarosław Duda, podkreśla, że pracodawcy powinni doceniać wartość niepełnosprawnych pracowników, bo ich znaczenie na rynku pracy będzie rosło. Jacek Brzeziński z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaznacza, że na otwartym rynku pracy niepełnosprawni muszą zmierzyć się z prawami rynku. Paradoksalnie z mniejszym stopniem niepełnosprawności nie zawsze łatwiej znaleźć pracę. Za zatrudnienie osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności , zdolnej do wykonywania danej pracy pracodawca otrzymuje większe dofinansowanie z PFRON.

W poprzednich edycjach Lodołamaczy jednym z laureatów była fundacja Vis Maior. Jej szefowa Jolanta Kramarz sama jest niewidoma i zna rynek pracy z obu stron: poszukującej pracy osoby niepełnosprawnej, a teraz – pracodawcy. Jak podkreśla Jolanta Kramarz ważne jest aby zatrudniający brali pod uwagę potencjał niepełnosprawnych pracowników.

Pracodawców, którzy mogą być wzorem dobrych praktyk w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, można zgłaszać do konkursu Lodołamacze 2013 do końca lipca.

Informacje znajdują się na stronie internetowej www.lodolamacze.info.pl

Źródło: Infor Kadry