Informacja prasowa: Jak nie zostać odrzuconym przez Fundusz

Informacja prasowa: Jak nie zostać odrzuconym przez Fundusz

Wniosek pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne i ubiegającego się o dofinansowanie złożony w styczniu na dotychczasowym formularzu zostanie odrzucony.

Od stycznia br. dostosowano krajowe przepisy dotyczące dofinansowania, jakie otrzymują pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne do regulacji Komisji Europejskiej. W związku z tym obowiązują nowe wzory druków o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz dotyczące informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych.

Pracodawcy musza pamiętać, że nowe wzory wniosków dla pracodawców ubiegających się o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych zostaną udostępnione przez PFRON dopiero od 2 lutego. Pracodawcy muszą liczyć się tym, że wypełnienie wniosku Wn-D za miesiąc styczeń 2015 r. na dotychczasowym formularzu będzie skutkowało skierowaniem go w stan „odrzucony” – mówi Mateusz Brząkowski, radca prawny w Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych – Sugeruję więc wstrzymanie z wypełnieniem formularzy do tego czasu.

W razie pytań proszę o kontakt:

Anna Skupień

Tel.: 502 198 977Facebook
LinkedIn
Skip to content