Informacja prasowa: Koszt zatrudnienia bez rekompensaty

Informacja prasowa: Koszt zatrudnienia bez rekompensaty

Podwyższony koszt zatrudnienia niepełnosprawnego pracownika nie jest dostatecznie rekompensowany. Pomimo wzrostu w 2015 r minimalnego wynagrodzenia z 1680 zł do 1750 zł wysokość dofinansowania do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych jest nadal taka sama.

Od kwietnia ubiegłego roku wysokość refundacji pensji osoby niepełnosprawnej nie jest już uzależniona od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującej w roku poprzednim. Dlatego też maksymalne dofinansowanie przysługuje w kwotach: 1800 zł dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 1125 zł dla osoby z umiarkowanym, a 450 zł w przypadku lekkiego stopnia niepełnosprawności. Kwoty te zwiększają się w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych.

Wysokość dofinansowania jest sztywna i kwoty są takiej samej wysokości w tym roku, jak w roku ubiegłym. Ustawodawca nie przewidział bowiem corocznej waloryzacji dofinansowania. Poza tym wzrosło w tym roku minimalne wynagrodzenie. Powoduje to, że koszt zatrudnienia osoby niepełnosprawnej nie jest dostatecznie rekompensowany i sukcesywnie wzrasta. Ma to szczególne znaczenie dla pracodawców prowadzących zakład pracy chronionej, którzy częściej niż dotychczas podejmują decyzję o rezygnacji ze statusu – zauważa Monika Tykarska Wiceprezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

W ubiegłym roku liczba zakładów pracy chronionej zmniejszyła się o kolejne 100 firm. Czy otwarty rynek pracy przejmie wszystkie osoby niepełnosprawne? Czy w tych firmach znajdą zatrudnienie szczególnie te osoby ze poważnymi dysfunkcjami pracujące obecnie w zakładach pracy chronionej? Mam co do tego poważne wątpliwości, gdyż niepełnosprawni pracownicy znajdują na rynku chronionym nie tylko zatrudnienie, ale także wsparcie w rehabilitacji leczniczej i społecznej – mówi Monika Tykarska.

W razie pytań proszę o kontakt:

Anna Skupień

Tel.: 502 198 977Facebook
LinkedIn
Skip to content