Informacja prasowa po Kongresie Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Informacja prasowa po Kongresie Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Kryzys zatrudnienia chronionego to nadzwyczaj delikatne określenie obecnej sytuacji na chronionym rynku pracy.

Piętnaście lat temu funkcjonowało blisko 4 tysiące zakładów pracy chronionej. Dzisiaj pozostało zaledwie 1275 takich firm. Przyczyny takiego stanu rzeczy to: niekorzystne zmiany legislacyjne, systematyczne obniżanie wysokości dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, brak waloryzacji wysokości dofinansowań w stosunku do najniższego wynagrodzenia czy ograniczenie wpływów na zakładowy fundusz rehabilitacji. Wsparcie jest mniejsze, a obowiązki bez zmian. W praktyce oznacza to nie tylko obniżenie podwyższonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych, ale także znaczące ograniczenia możliwości udzielenia pomocy osobom niepełnosprawnym.

W przekonaniu Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zakłady pracy chronionej pozytywnie wpisały się w polski model systemu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Trudno przecenić ich znaczenie w rehabilitacji zawodowej, ale także we wsparciu rehabilitacji leczniczej i społecznej osób niepełnosprawnych. Należy więc stworzyć odpowiednie warunki do ich funkcjonowania.

Zgromadzeni na Ogólnopolskim Kongresie Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, który odbył się 19 lutego w Warszawie wyrazili stanowisko, iż dotychczasowe działania rządu zmierzają jedynie do likwidacji chronionego rynku pracy. Postulowali zmianę patrzenia na chroniony rynek pracy oraz stworzenia odpowiednich warunków do funkcjonowania tych zakładów.

Jan Zając prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwrócił uwagę, iż „każdy pracodawca planuje działania firmy w długoletniej perspektywie. Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne oczekują więc, że rząd i parlament stworzy sprzyjające warunki do tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych i odpowie na pytanie, jak ma wyglądać rzeczywiste wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Dzisiaj pracodawcy coraz częściej stoją przed dylematem czy przejść na otwarty rynek pracy. Dlatego stanowisko rządu i to, jaką politykę wobec zakładów pracy chronionej zamierza prowadzić w przyszłości jest bardzo ważne”.

W kongresie uczestniczyli pracodawcy z całego kraju. W spotkaniu wzięło udział kilkudziesięciu parlamentarzystów, którzy z zainteresowaniem przysłuchiwali się debacie oraz wzięli udział w dyskusji. Przemówienia wygłosili Jarosław Duda Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych, Senator Mieczysław Augustyn, Teresa Hernik Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i poseł Janusz Palikot.

Na zakończenie Kongresu pracodawcy przyjęli uchwałę, która wzywa stronę rządową do podjęcia dialogu z pracodawcami w celu budowania warunków do tworzenia nowych bezpiecznych i trwałych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.

Regionalne Kongresy Pracodawców odbędą się w następujących terminach:

  • 5.03.2015 Katowice Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ul. Jordana 18
  • 6.03.2015 Kraków Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki ul. Filipa 17
  • 10.03.2015 Poznań Centrum Konferencyjne KOCHTEX ul. Towarowa 35
  • 11.03.2015 Bydgoszcz Hala Łuczniczka ul. Toruńska 59
  • 12.03.2015 Szczecin Hotel Radisson Blu; plac Rodła 10
  • 24.03.2015 Gdańsk Scandic Hotel Gdańsk ul. Podwale Grodzkie 9
  • 26.03.2015 Wrocław Synergy Trainings ul. Krakowska 56-62
  • 31.03.2015 Rzeszów Hotel Iskra gen. Jarosława Dąbrowskiego

W razie pytań proszę o kontakt:

Anna Skupień

Tel.: 502 198 977